Beslutningsforslag vedrørende den kommende borger nr. 100.000 på Frederiksberg

“SF foreslår, at Frederiksberg fejrer når kommunen får sin borger nr. 100.000, og i den anledning uddeler en mindre kommunal velkomstgave.”

Begrundelse:
For det første er det en historisk begivenhed, at Frederiksberg runder borger nr. 100.000. Men ydermere bør begivenheden benyttes til at øge opmærksomheden på de store befolkningstalsmæssige udfordringer der ligger nu og i fremtiden. Begivenheden vil da foruden at rumme en velkomst til den specifikke borger, kunne benyttes til at fremvise de økonomiske udfordringer som kommunerne samlet set står med, og de særlige demografiske forhold som vi på Frederiksberg skal forholde os til, og som fordrer politisk forudseenhed.

Balder Mørk Andersen, rådmand for SF på Frederiksberg – stillet den 21. marts 2011)