Renovation og sikker skolevej

Der skal lyde en tak til Per Haaber Gylling, som i sidste nummer af avisen  (18. nov.) rettede fokus på renovationsvognenes ruter ift. børns skolevej.

Specifikt havde han observeret renovationsvognen ankomme til Edisonsvej 9 kl. 7.50, og altså da meget tæt på kl. 8, hvor 1. lektion på Ny Hollænderskolen starter.

Det er By- og Miljøområdet og specifikt Frederiksberg Renovation under Gartner- og Vejservice som står for renovationsdriften efter hjemtagelsen pr. 1. november fra R98. Der har tidligere været en naturlig opmærksomhed på den slags problematikker, men selv om tingene burde glide uændret efter renovationshjemtagelsen, og efter alt at dømme også gør det, kan der jo være smuttere.

Allerede i mandags tog jeg derfor sagen op i Drifts- og Forsyningsudvalget, og forvaltningen har forsikret mig og udvalget om, at renovationsruterne ikke tidsmæssigt karambolerer med befærdede skoleveje, og at den specifikke vogn på Edisonsvej netop denne dag var tidsmæssigt på afveje grundet en forsinkelse.

Det er således ikke et fokus der er nyt, men det skader aldrig at benytte en konkret henvendelse til at gå praksis efter i sømmene en ekstra gang når nu det drejer sig om sikkerhedsaspektet for børn i trafikken. På det område er der nemlig ikke plads til usikkerhed – kun øget tryghed. Jeg har dog fortsat stor tillid til, at Frederiksberg Renovation kan løfte denne opgave.

(Bragt i lidt anden version i Lokalavisen Frederiksberg d. 25. nov. 2010, i min egenskab af medlem af Drifts- og Forsyningsudvalget)