Fair løsning giver 200 mio. mere til Frederiksberg

S og SF har fremlagt planen ”En fair løsning”, som redder dansk økonomi og sikrer det velfærdssamfund, vi alle så gerne vil have. I modsætning til regeringens såkaldte ”genopretningsplan”, sørger S og SF’s plan for, at kommunerne i de kommende år får en rimelig økonomi. For Frederiksberg kommune vil tilførslen af ca. 130 mio. kr. i ”En fair løsning” f.eks. reelt betyde en gevinst på 200 mio. kr. idet regeringens genopretningsplan derimod vil koste godt 70 mio. En tilførsel til gavn for daginstitutioner, skolebørn og ældre.

Regeringen prøver fortsat at nedtone deres nedskæringsprogram ved at kalde det ”nulvækst” eller at holde ”driftsudgifterne i den offentlige sektor i ro” de næste 730 dage – til trods for, at kommunens udgifter stiger, når der som på Frederiksberg kommer flere børn i de kommende år. Hvor skal de penge tages fra?

Regeringens politik vil føre til fyringer, nedskæringer og velfærdsforringelser. Danmarks Lærerforening har f.eks. netop offentliggjort, at omkring halvdelen af alle kommuner planlægger at nedlægge lærerstillinger i år. Over 1000 lærerstillinger!

Med afsæt i ”En fair løsning” har SF og S fremlagt et fælles finanslovsforslag for 2011. I forslaget viser vi, hvordan vi ville prioritere statens penge til næste år, hvis vi sad i regering.

Vi vil bl.a. øge bankernes skatter en smule. Pengene giver vi til folkeskolen, så vi kan sikre os, at alle børn forlader folkeskolen med de nødvendige færdigheder. Vi giver også flere penge til forebyggelsen i kommunerne. Pengene sikres bl.a. ved at, at de private sundhedsforsikringer ikke længere skal være fradragsberettigede.

I alt giver vi 2,4 mia. kr. mere til kommunerne i 2011. Det er ekstra penge til den enkelte kommune. Penge der ville få stor betydning i de snævre budgetter, de for øjeblikket sidder og kæmper med.

For Frederiksberg Kommune vil finanslovsforslaget specifikt betyde ekstra 37 mio. kr. i 2011 i forhold til i dag. Ekstra penge der bl.a. vil kunne gå til bedre ældrepleje, folkeskolerne og daginstitutionerne. Penge som ville have været særdeles nyttefulde i forbindelse med budgetforhandlingerne.

(Frederiksberg Bladet d. 28. september 2010)