Handlingsplan for medarbejderfastholdelse

Forslag til beslutning:

”Kommunalbestyrelsen beslutter, at der iværksættes udarbejdelsen af en handlingsplan for fastholdelse af medarbejdere i Frederiksberg Kommune. Under handlingsplanens udarbejdelse skal der åbnes op for, at medarbejderne både anonymt og gennem MED-udvalgene kan bidrage med forslag til, hvad der kunne gøre kommunen til en bedre arbejdsplads”

Begrundelse:
Frederiksberg Kommune har netop været igennem en trist proces med afskedigelse af medarbejdere i forvaltningen. En naturlig konsekvens af processen har været en generel utryghed hos medarbejderne, samt en efterfølgende usikkerhed om hvorvidt de ikke-afskedigede medarbejdere nu står over for at skulle løfte en større arbejdsbyrde.
En ærgerlig konsekvens af dette kan være, at kommunen mister værdifuld arbejdskraft, idet nogle medarbejdere kan tænkes at søge arbejde andetsteds.
Derfor finder vi det i SF væsentligt, at kommunen gør alt hvad den kan for at forebygge en sådan udvikling. Et tiltag i en sådan proces vil naturligt være, at få udarbejdet en handlingsplan om fastholdelse af medarbejdere. En sådan plan bør rumme en oplistning af forslag af både økonomisk og ikke-økonomisk karakter, udarbejdet i samarbejde med medarbejderne. I den forbindelse skal der åbnes op for, at medarbejderne anonymt kan fremsætte forslag til viderebehandling af politikerne.

Stillet af SF v. Balder Mørk Andersen, Rådmand