Sikkerhed i daginstitutionerne

Det har ikke været problemfrit, at det med budget 2009 blev besluttet at sætte børnehavealderen i kommunen ned fra 3 år til 2 år og 10 måneder. Det har pædagoger, forældre og børn måtte sande i det forløbne år. SF valgte dengang med sin budgetdeltagelse, at tage medansvar for at rydde op efter de borgerliges årelange handlingslammelse. Men det skal ikke forhindre os i at arbejde for, at vi så snart der er økonomisk råderum dertil, får rullet børnehaveovergangen tilbage til de 3 år.

Det har ikke bare været et problem på børnehavestuerne, hvor pædagogerne nu skal bruge mere tid på at putte til middagslur og skifte bleer. En ændring af børnehavealderen har også medført, at to måneder yngre børn er kommet ind på legepladser, der muligvis kun er godkendt til børn på 3 år. Netop skellet ved de 3 år benyttes i de af Danmark tiltrådte EU-standarder fra 1998 om legeredskaber og sikkerhed på legepladser.

Den 1. marts i år stillede vi et forslag til kommunalbestyrelsen om, at der skal foretages et sikkerhedsmæssigt gennemsyn både inden- og udendørs i alle de kommunale institutioner. Kommunalbestyrelsen godkendte allerede samme aften retningslinjer for tilsyn med kommunens dagtilbud. Under tilsynene skal der foretages en vurdering af dagtilbuddets pædagogiske, hygiejniske, sikkerhedsmæssige og økonomiske forhold samt fysiske rammer.

Fra SF’s side var det dog i særdeleshed en utryghed vedr. tilsynet med institutioners udearealer, som fik os på banen. Behandlingen af sagen viser, at der var mulighed for forbedringer. Således har By- og Miljøområdet videreført SF’s forslag så der nu tegner sig et billede af, at vi snarligt kan få besluttet at foretage en sikkerhedsgennemgang af udearealerne på kommunens daginstitutioner.

Derudover ser det ud til, at det fremadrettet vil blive sikret, at vedligeholdelse, drift og sikkerhedsopmærksomhed, fremover vil blive gjort med solidt fokus på kvalitet og økonomiske omkostninger. Alt sammen i tråd med de forhåbninger som vi i SF havde da vi stillede forslaget.

Vi vil i SF arbejde for, at vi har sikre og gode daginstitutioner for børn i alle aldre, og derfor er vi enormt glade for, at der nu bliver handlet på, hvorvidt vores børns sikkerhed er i orden i daginstitutionerne både indenfor og udenfor.

(Lokalavisen Frederiksberg d. 10. juni 2010, skrevet med medlem af Børneudvalget Rikke Lauritsen, SF)