Spis brød til budgetpjecen

Om budgetpjece 2010 og kommunens økonomiske problemer

Samtidig med at der på Frederiksberg skal findes 73 millioner kroner i budgettet, udsendes der en såkaldt budgetpjece for året 2010. I SF er vi enige i, at kommunen skal søge at præsentere sin økonomi  i klar og overskuelig form for borgerne. Men da pjecen var til debat i rådhussalen, måtte vi alligevel bemærke, at de konservative var kammet noget over i selvbegejstring. Faktisk burde pjecen nærmere have været debatteret i forbindelse med fokus på kommunens markedsføringsstrategi. At pjecen skulle have ’en journalistisk vinkling’ må henføre til den mere ukritiske del af journalistikken. Flotte ord om, at Frederiksberg i sig selv rummer mere end det, som kendetegner en hovedstad, understøtter såmænd, hvorfor de konservative mener, at Frederiksberg har et særligt selvværd og en selvforståelse for livsnydere. Jeg holder selv meget af Frederiksberg, men lad os nu lige spise brød til og få fokuseret på kommunes udfordringer.

Set i lyset af kommunens økonomiske spareudfordringer, er det da også en smule misvisende, at der i første linje står: ”Frederiksberg er en veldrevet kommune med en god økonomi”, og lidt efter bemærkes det, at kassen skal stemme. Det første udsagn er jeg helt sikker på, at fyrede medarbejdere (ja, det er så det, som kaldes effektiviseringer, når der tales virksomhedssprog på Rådhuset), og arbejdspladser ramt af besparelser vil kunne problematisere. Med hensyn til det andet udsagn, er vi i SF enige i, at det er væsentligt at indtægter og udgifter balancerer. Derfor har vi da også sat os konstruktivt til bordet i Magistraten for sammen med de andre partier, at tage et medansvar for kommunens økonomi, og jeg er overbevist om, at det faktisk er sundt for arbejdet for en social, børne- og ældrevenlig kommunal profil, at vi i SF sidder med, hvor vi gør. Men når I borgere begynder at mærke de serviceforringelser, der desværre uden tvivl vil komme, skal I huske på, hvem der har siddet med magten i denne kommune i alt for mange år, og at resultatet kunne være blevet værre, hvis ikke SF havde siddet med ved bordet. Under alle omstændigheder er det slået fast, at økonomisk ansvarlighed er et begreb, som ingen partier på Rådhuset har patent på.

(Lokalavisen Frederiksberg d. 29. april 2010)