Kong Vinter lukkede Solbjerg Plads for biler

Gennem et spørgsmål til borgmesteren fra d. 1. marts har SF fået forvaltningen til at redegøre for årsagen til de mange ødelagte, løse og hævede granitfliser på Solbjerg Plads. I svaret gør By- og Miljøområdet det klart, at skaderne både skyldes ulovlig kørsel med tunge køretøjer på over 3,5 tons, samt den lange og hårde frostperiode, hvor nedtrængende vand er frosset og har fået flisebelægningen til at løfte sig. En tilstand der yderligere er blevet forværret af både den ulovlige og den indtil nu lovlige bilkørsel på pladsen. 

Forvaltningens svar understøtter mine egne formodninger, og jeg har ved dette fået endnu mere saglig argumentation for, at vi har set den sidste bil eller lastbil køre gennem Solbjerg Plads. Allerede i november 2008 foreslog jeg for første gang i Frederiksberg Bladet, at Solbjerg Plads burde lukkes for biler. Dengang tydeliggjorde jeg via aktindsigt i trafikmålinger fra 2004, 2006, 2007 og 2008, at den utryghedsfølelse som gående og cyklister oplevede når de færdedes på pladsen var yderst reel. Biltrafikken lå gennemsnitligt betydeligt over de maksimale 15 km/t på gågade, og et markant antal biler kørte alt for hurtigt over pladsen. Frederiksberg Lokalpoliti var da også af den overbevisning, at Solbjerg Plads brugtes som gennemkørselsvej og at der kørtes for stærkt. Politiet var da også inde på muligheden for at lukke pladsen for gennemkørende trafik.

Grundet metrobyggeri indtil 2018 vil det som forvaltningen forklarer først på dette tidspunkt være klogt, at reetablere alle granitfliserne. Og som forvaltningen også bemærker vil en endelig lukning af pladsen for biler medføre, at nedslidningen af granitbelægningen på pladsen i fremtiden vil være minimal. Hidtil har de konservative ikke udvist nogen interesse for sikkerheden på Solbjerg Plads, men nu kan de ikke længere krybe udenom at tage debatten, og tage medansvar for en langt mere spændende og færdselssikker udnyttelse af pladsen. På trods af skaderne bør man måske sende en kærlig tanke til Kong Vinter eftersom det efter hans bidrag må være praktisk talt umuligt for de konservative, at gå imod tanken om for fremtiden kun at lade cyklister og gående passere over Solbjerg Plads.

(Frederiksberg Bladet d. 27. april 2010 – en historie om sagen bragtes ligeledes i Lokalavisen Frederiksberg d. 21. april 2010)