(PM) Pressemeddelelse fra 8. marts-initiativet: Servicestyrelsen misinformerer befolkningen om prostitution

Logo fra 8. marts-initiativetServicestyrelsen misinformerer befolkningen om prostitution

Når Servicestyrelsen i sin nye rapport ”Prostitution på massageklinik – risici og fastholdende faktorer” konkluderer:

”Samlet set er der ikke noget i vores undersøgelse der peger på, at kvinder der prostituerer
sig på massageklinikker, i udbredt grad udsættes for alvorlige fysiske risici.” (s. 7.)  

og

”Alt i alt peger undersøgelsen ikke på, at selve prostitutionsakten i nævneværdig grad er
forbundet med særlige fysiske helbredsmæssige risici. ” (s. 7)

er der tale om alvorlig misinformation af befolkningen.

I 2007 udgav samme Servicestyrelse bogen ”Prostitution i Danmark”. Heri står der bl.a.:

”I en dansk undersøgelse angiver 95 % af de stofmisbrugende kvinder at de har været udsat for vold én eller flere gange. Knap 60 % af kvinderne i øvrigt havde været udsat for vold eller trusler om vold i prostitution – ofte fra kunder. 30 % havde været udsat for voldtægt.”  (S. 83)

”Næsten 60 pct. af de prostituerede uden et stofmisbrug, herunder danske prostituerede på massageklinikker, har ifølge Servicestyrelsens egen bog ”Prostitution i Danmark” været udsat for vold eller trusler om vold. Undersøgelser viser også, at den høje voldsudsathed er det alvorligste sundhedsproblem og den største sårbarhedsfaktor i prostitution. Det kan man bl.a. læse i det norske PRO-Senters årsrapport fra 2009” siger talsperson for 8. marts-initiativet, Hanne Helth.

”Det er under al kritik, at Servicestyrelsen ser helt bort fra egenproduceret viden og viden fra nordiske kolleger og i stedet formidler til offentligheden, at danske massageklinikprostituerede ikke udsættes for alvorlige fysiske risici. Den massive voldsudsathed betyder, at en massageklinikker er et af de farligste steder, en kvinde kan opholde sig, siger talsperson fra 8. marts-initiativet, Hanne Helth.

”Man må spørge sig selv, hvilket motiv der ligger bag, at Servicestyrelsen helt fravælger den vold, som prostituerede udsættes for af sexkøbere og alfonser. Volden er veldokumenteret, bl.a. af Servicestyrelsen selv. Læser de ikke deres egne publikationer – eller mener de ikke, at vold og voldtægter er skadeligt for prostitueredes helbred?, spørger talsperson for 8. marts-initiativet, Balder Mørk Andersen.

Det norske PRO-Senters undersøgelse fra 2008 af norske prostituerede viser bl.a., at 72 pct. af de prostituerede har været udsat for vold. Hele rapporten kan læses her:
http://www.prosenteret.no/images/stories/aarsrapporter/Hele%20rapporten%202009.pdf

Servicestyrelsens rapport ”Prostitution på massageklinik – risici og fastholdende faktorer” kan læses her: http://www.servicestyrelsen.dk/default.asp?id=146938&sshow=1&itemid=154497

For yderligere kommentarer kan du kontakte talspersonerne for 8. marts-initiativet:

Hanne Helth, 61 62 59 60
Balder Mørk Andersen, 26 14 04 65

Information om 8. marts-initiativet: www.8marts.dk

Baggrund
8. marts-initiativet har siden 2008 været samlingspunkt for 28 organisationers, sociale institutioners og politiske bevægelsers kamp mod køb af sex. Kræfterne blev slået sammen for at kræve en dansk model, der forbyder køb af sex og sætter maksimalt ind for at hjælpe kvinder og mænd ud af prostitution.  

8. marts-initiativet er: Dannerhuset, DSU, Dansk Kvindesamfund, Dansk Kvindesamfunds Krisecenter, Demos, Enhedslistens Kvindeudvalg, feministisk forum, Gefion – Feministisk netværk, Hope Now, LIVa – Forening mod skadevirkninger af prostitution, KFUK’s Sociale Arbejde, Kvindelejren på Femø, Kvinder i Musik, Kvindernes Internationale Liga for Fred og Frihed, Kvinder i Sort, Kvinderådet, Kvindelige Kunstneres Samfund, KULU, LOKK, Mødrehjælpen, Reden, Reden International, Selskab for Ligestilling, SF, SFU-København, Soroptimist Danmark, Center for Women’s Equality, Zonta

3 tanker om “(PM) Pressemeddelelse fra 8. marts-initiativet: Servicestyrelsen misinformerer befolkningen om prostitution”

  1. Det er vel ingen fejl, at servicestyrelsen er blevet klogere, via større indblik.

  2. Jeg har netop forhold til kritikken – som udelukkende er mytespredning.

Der er lukket for kommentarer.