Beslutningsforslag vedr. sikkerhed i daginstitutionerne på Frederiksberg

Forslag til beslutning:
”Kommunalbestyrelsen indstiller, at der foretages et sikkerhedsmæssigt gennemsyn både inden- og udendørs i alle de kommunale daginstitutioner. Samtidig bedes forvaltningen redegøre for hensigtsmæssigheden i at kommunen fremover specialuddanner medarbejdere til i fremtiden, at kunne stå for regelmæssige sikkerhedsvurderinger” 

Begrundelse:
Vi vil i SF arbejde for, at vi har sikre og gode daginstitutioner for børn i alle aldre. Ændringen af børnehavealderen har medført, at to måneder yngre børn er kommet ind på legepladser der muligvis kun er godkendt til børn på 3 år. Derfor mener vi, at der hurtigst muligt bør tages fat på sikkerhedsspørgsmålene.

Stillet af SF v. Balder Mørk Andersen, Rådmand og Rikke Lauritsen, medlem af Børneudvalget