De unge stemmer SF på Frederiksberg

De 16-17-årige borgere på Frederiksberg fik ved det netop overståede elektroniske prøvevalg op til kommunalvalget demonstreret, at demokrati bliver levende når inddragelse er løsnet.

Ud af de 31 kommuner der deltog i prøvevalget tegnede ungdommen på Frederiksberg sig for den højeste valgdeltagelse idet 387 ud af 1300 mulige valgte at stemme. Det svarer til 29,8 %, hvilket er næsten dobbelt så meget som landsgennemsnittet for prøvevalget.

Ifølge Frederiksbergs ungdom har Rådhuset brug for magtskifte og et massivt absolut flertal til SF (7 mandater), Socialdemokraterne (5) og Enhedslisten (4). Ungdommen udgør vitterlig vort samfunds råstof, og det lover godt for fremtiden.

Der er ligeledes grund til at glæde sig over forsøget med gennemførelsen af den elektroniske valghandling på Frederiksberg, og det bliver med sikkerhed ikke sidste gang det sker i kommunen.

Forvaltningen bør helt klart roses for det gode arbejde med prøvevalget. Derudover skal de undervisere og ledere på ungdomsuddannelserne med ansvar for de specifikke undervisningsforløb om den demokratiske proces anerkendes for indsatsen. Her er der virkelig tale om ’læring for livet’ til gavn for os alle.

På landsplan vil jeg betragte valgdeltagelsen som godkendt men ikke prangende. Det kan muligvis skyldes at de unge har været bevidste om at det jo alligevel ikke gjaldt, og at landspolitik selvfølgelig har et langt større fokus. Alligevel kan den demokratiske dannelse vise sig at være af stor betydning for samfundet senere hen, og især lokalpolitisk er det nødvendigt.

I øjeblikket foregår der en politisk debat om på hvilke alderstrin man er egnet til rettigheder, og man nødes til at stille borgerlige folketingspolitikere spørgsmålet:

Hvis den kriminelle lavalder nedsættes til 14 år, og knallert for fremtiden bliver noget for 15-årige, i begge tilfælde mod SF’s vilje. Burde det så ikke være muligt, at give de 16-årige valgret så de kan være med til at bestemme hvilke politikere der skal vedtage lovgivning i Danmark?

Et blik på valgresultatet rummer muligvis forklaringen på, hvad der afholder de borgerlige partier fra at støtte op om en sænkelse af valgretsalderen.

(Lokalavisen Frederiksberg d. 28. januar 2010)