Sikkerhed i daginstitutionen

Det gælder vore børns fremtidDet har ikke været problemfrit, at det med budget 2009 besluttedes at sætte børnehavealderen i kommunen ned fra 3 år til 2 år og 10 måneder. Det har pædagoger, forældre og børn måtte sande i det forløbne år.

Men der er også et legepladsmæssigt sikkerhedsspørgsmål hæftet til beslutningen. En ændring af børnehavealderen har nemlig medført, at to måneder yngre børn er kommet ind på legepladser der muligvis kun er godkendt til børn på 3 år.

To væsentlige spørgsmål bør derfor afklares:
Har man i kommunen taget de nødvendige sikkerhedsmæssige forholdsregler da man sænkede børnehavealderen?
Hvem foretager det sikkerhedsmæssige gennemsyn både inden- og udendørs i de kommunale institutioner, og hvor ofte er det blevet gjort?

Hvis det viser sig, at der ikke er tilstrækkelig styr på de sikkerhedsmæssige aspekter i kommunens institutioner, og at vi ligefrem oplever børn der leger på udstyr der ikke er sikkerhedsgodkendt til deres alder. Ja, så kan kommunen ved evt. ulykker desværre risikere, at blive sagsøgt af forældre. Og så bør kommunens arbejde med at få styr på tingene allerede sættes i gang inden den nye kommunalbestyrelse sætter sig ved roret, og forhåbentlig snarligst ruller børnehaveovergangen tilbage til de 3 år.