Daginstitutioner: Tid til faglighed giver kvalitet for børnene

Det gælder vore børns fremtidOnsdag d. 13. maj afholdt SF-Frederiksberg i samarbejde med AOF-Frederiksberg et debatmøde om daginstitutionerne på Frederiksberg. Desværre var der et meget lille fremmøde, hvilket ærgrede os, idet vi finder det meget vigtigt at få debatteret, hvilke vilkår pædagoger og børn bydes her på Frederiksberg.

Vi få der var til stede havde en meget spændende debat om de udfordringer institutionerne og pædagogerne står overfor. To daginstitutionsledere og næstformanden for BUPL Hovedstaden fortalte, at vi her på Frederiksberg heldigvis har nogle gode og velfungerende daginstitutioner med dygtige pædagoger, og at der stadig trods mange sammenlægninger er variation i tilbuddene. Men der er også problemer. F.eks. med mange syge børn og pædagoger pga. dårlig rengøring og for mange børn på for lidt plads. Vi som forældre anser jo også dette som et stort problem, da vi ikke kan møde på arbejde, når vores børn er syge, og det er et problem, hvis børnenes pædagoger rammes af megen sygdom, og vikarer skal træde til. Selv om de klør på med godt humør, vil det altid medføre et pædagogisk kvalitetstab.

Pædagogerne efterlyser tid til reflektion og fordybelse. Vi skal huske, at pædagoger ikke har uddannet sig til udelukkende at passe børn, men til at styrke og hjælpe børnene til at udvikle sig til at blive stærke og velfungerende børn og senere voksne.
Pædagoger er ofte mennesker, der netop er gode til og nyder relationer til andre mennesker både børn og voksne. Derfor er det et problem, hvis deres tid udelukkende går med dokumentations- og plejeopgaver. Læreplaner er i sig selv gode, fordi de netop skaber refleksion og giver mulighed for evaluering, men hvis resten af tiden går med at skifte bleer og putte mad i hovedet på børnene, så er der ikke tid til at udleve den pædagogiske gerning, selvom institutionerne faktisk har indarbejdet pædagogiske retningslinjer og mål også for mad- og skiftesituation.

Pædagogerne føler det som både et fagligt og menneskeligt tab, hvis de ikke har tid til den daglige forældrekontakt eller ikke har overskud til ordentlige relationer med børnene, fordi der er for mange børn, for få pædagoger og for lidt plads.

Især i forhold til udsatte børn, er det et stort problem med manglende ressourcer i form af pædagogtimer. Vi talte f.eks. om, at normalitetsbegrebet generelt er blevet smallere, men at daginstitutionerne samtidig skal kunne håndtere flere krævende børn nu end tidligere, og at børnene skal have flere vanskeligheder end tidligere, før institutionerne får tilført ekstra timer.

Vi i SF håber meget på, at vi en anden gang kan afholde et sådan møde igen, hvor flere får mulighed for at høre om børn og deres pædagogers hverdag her på Frederiksberg. Vi vil i hvert fald kæmpe for, at vi her på Frederiksberg kan tilbyde både børn, forældre, pædagoger og medhjælpere de bedst mulige vilkår i deres daglige liv og arbejde i daginstitutionerne på Frederiksberg. Det kræver en solid indsats for at undgå kapacitetsproblemer og overnormering, samt at midlertidige løsninger forbliver midlertidige og erstattes af fremtidssikrede tiltag.

(Bragt i Lokalavisen Frederiksberg d. 3. juni 2009. Skrevet med Rikke Lauritsen som også er kandidat til kommunalbestyrelsen for SF-Frederiksberg)