Bandekrig og retspolitik

Eftersom jeg i dag blev citeret i Information: SF under angreb for kovending i retspolitikken vil jeg her give læserne en mulighed for at læse en uddybning af min holdning til den igangværende konflikt:

SF har med sit fokus på de bløde sociale tiltag i modsætning til regeringen fat i den lange ende.

VK og DF har gennem snart 8 år forspildt tiden med at fodre en hævnfølelse der reelt ikke har grobund i befolkningen. To på hinanden følgende konservative justitsministre i lommen på DF har uden nogen form for faglig fundering ført en retspolitik der har gjort mere skade end gavn. De har reduceret retspolitik til et følelsesspørgsmål, og med deres blinde fokus på straf der hævner glemt at det handler om, at lave straffe der virker og som over længere tid fører til mindre kriminalitet.

Bandekrigen er totalt uacceptabel, og en katastrofe for beboerne på især Nørrebro, samt for integrationen. Det er tragisk at skruppelløse kriminelle kan holde et samfund som gidsel, men det vil være dobbelttragisk for samfundet, hvis de også bliver årsag til paniklovgivning der på anden vis kan skade et demokratisk samfund der holder magtens tredeling i hævd.

Derfor er der brug for politikere der kan holde hovedet koldt. Der skal altid være proportioner i straffelovgivningen, grundloven og menneskerettighederne skal tages alvorligt, og politikere skal passe på med at komme til at detaillovgive for domstolene. Det skal til enhver tid være muligt for borgerne at se forskel på politisk handlekraft og politisk populisme.

Når politiet har fået bugt med denne tragiske konflikt står vi som et samfund tilbage med en enorm social- og integrationspolitisk opgave, hvor der skal sendes et klart signal til alle borgere af anden etnisk herkomst end dansk der ønsker at være en del af det danske samfund: Vi tror på jer, og vi vil jer. Et samfund der rækker hånden ud, og slår ned på diskrimination og udstødelse vil mindske grundlaget for at unge drenge føler sig draget af det kriminelle miljø.