Peter Skaarups negative fuldkommenhed

Retsudvalgets formand Peter Skaarup fra Dansk Folkeparti (DF) har blandet sig i en verserende retssag. Det er ikke første gang og ej heller sidste, for Skaarup opererer efter iskold kalkulation efter hvad han finder bedst gavner DF’s meningsmålinger. Det er et valg der tydeliggør, at det ansvar som følger med rollen som folketingsmedlem kan anskues forskelligt.

Skaarup og DF’s dagsorden går i hovedreglen ud på at medvirke til at skabe frygt og mistillid, for derpå at tilbyde sin ydmyge reparation af problemet. At værktøjet kun sjældent virker betyder knapt så meget, for det er skyldes jo blot at de andre ikke forstår DF’s visdom til fulde, og desuden at der må endnu skrappere midler til. Men måske ønsker DF ikke løsninger der virker? For hvis der gennemtænkt blev gjort op med samfundsproblemerne ville DF have mindre at råbe af, og vælgerskaren ville svinde fordi de var blevet ligegyldige.

Ser ned på folket
Skaarup og DF ønsker at fremstå som folkets stemme, men som man råber i skoven får man svar. Faktum er, at DF ikke respekterer folkets stemme som den kom til udtryk i den hidtil grundigste undersøgelse af ‘Danskernes syn på straf’ fra 2006. Her stod det klart, at danskerne har en langt mere nuanceret, og på ingen måde hævndreven tilgang til straf. Desto mere viden om straframmer og om det fulde indhold af konkrete sager, som danskerne forelægges, desto mindre tilbøjelige er de til at idømme fængselsstraf. Dette modsiger Skaarups drakonisme, og må derfor afvises som ‘forskersnak’.

Tag din position seriøst Peter Skaarup, og medvirk til at bygge op før du river ned. For nuværende er du på kynisk og uværdig vis i færd med at nedbryde tilliden til domstolene. Vis dog i stedet tillid og udbred styrkerne ved et system med tre domstolsinstanser. For du ønsker vel også, at lade viden gå forud for handling?

(Information 15. august 2008)