Strejke: En kamp for ligestilling og ligeløn

Danmark er ramt af strejke og det fortjener utvetydig opbakning. Ligelønnen halter efter de lande vi normalt sammenligner os selv med, men tillige også efter lande som vi normalt ikke ville sammenligne os med.

SF ønsker at der nedsættes en lønkommision MED EN POSE PENGE på 2 milliarder om året fra oktober 2009 til ekstraordinære ligelønsforbedringer.

Jeg håber at børnefamilier og syge danskere vil mønstre al den solidariske styrke som findes – selv når strejken begynder at gøre ondt. Her taler jeg ikke ud af den blå luft. Mine egne to børn er født henholdsvis d. 12 og d. 16 i en måned. Dette har betydet, at de selvom de går i samme vuggestue på Frederiksberg kun kan blive passet på forskellige tidspunkter. Den reviderede ugeplan som vi har lavet, har allerede måttet ændres tre gange, efterhånden som kommunen på sin hjemmeside har ændret anvisningerne: Se institutionsliste. I en sådan situation må forældre ramt af søskende-problematik finde sammen og løse problemet. Det kan lade sig gøre, og jeg har forståelse for at kommunen har svært ved at gøre det anderledes.

Når samfundet igen er på skinner, og vi kan se tilbage og drage konklusioner på konflikten – da vil vi ihvertfald uanset udfaldet have opnået fem ting.

  • Et uvurdeligt fokus på en nedslidt offentlig sektor, hvor de ansattes arbejdsvilkår og deres ofte forringede muligheder for at levere borgerne en god ydelse, nu for alvor kommer frem i lyset 
  • Et nødvendigt fokus på ligelønsproblemerne i Danmark, hvor de traditionelle kvindefag halter efter i lønudviklingen.
  • En udstillelse af en regering som tydeligvis ikke er på bølgelængde med befolkningen i spørgsmålet om den offentlige sektors kvalitet.
  • En meget vigtig tydeliggørelse af politiske skillelinjer i dette samfund. Hvilke partier handler? Hvilke partier snakker bare? Og hvilke partier har ingen svar på samfundets store rekrutteringsproblemer.
  • En mulig genfødsel af ligestillingsdebatten i Danmark. Strukturer er sammenvævede, og nye rettigheder til det ene køn kan medføre øgede muligheder for det andet. En styrket debat indenfor et aspekt af ligestilling, kan have postitiv effekt på andre områder.

Fortsat god konflikt – og pøj pøj med aktionerne til de strejkende.
Se her en liste over Konfliktaktiviteter uge 16 og 17