Skattelettelser til de rige er en håndsrækning til oppositionen

I SF har vi naturligvis imødeset regeringens udspil med interesse, og en forventning om at alt er som det plejer med en borgerlig regering. Vi blev ikke overraskede!
Dansk Industri derimod er tilfreds, hvilket i og for sig fortæller alt. Hans Skov Christensens analyse er utrolig enøjet.

Udspillet kører efter devisen ’Dem der har – skal mere gives’.

De højtlønnede får 5699 kr. mere ud af reformen, end de lavest lønnede. For indkomster mellem 350.000-500.000 bliver gevinsten lidt højere.

Hvad skal en højtlønnet bruge denne relativt lille stigning til når vedkommende ikke kan være sikker på at få en ordentlig kræftbehandling?

Hvad skal det hjælpe en mellemindkomstfamilie, når børnenes folkeskole alligevel ikke har tidssvarende lokaler og bøger – eller når specialundervisningen halter, og der ikke tænkes i sund – gratis – økologisk skolemad?

Hvad skal det hjælpe en lavindkomstfamilie med fx to indkomster under 200.000, samlet at modtage 188 kr. mere om måneden?
Det svarer jo blot til en pakke oksekød og 1,5 kg kartofler mere om ugen.

Og mest af alt: Hvad skal folkepensionisten uden meget på kistebunden bruge en skattelettelse til, når den kun lige akkurat skal kompensere for de nye grønne afgifter – som i øvrigt ikke vil sænke CO2-udslippet?

Se dette skema for det eksakte udbytte af skatteudspillet:

Hvis meningen er at få samfundets hjul til at dreje mere rundt – er der grund til at undre sig. For de højtlønnede vil snarere bruge det på udenlandsk luksusforbrug. Efter min overbevisning ville en lettelse hos de lavtlønnede i langt højere grad få samfundets hjul i optræk, og ville kunne bruges til at mindske uligheden – hvilket igen vil gavne samfundet som et hele.

At der samtidig i forbindelse med kvalitetsreformen loves 50 milliarder til den offentlige sektor, ændrer ikke på at der er blevet foretaget et politisk valg: Regeringen vil hellere have skattelettelser end mere velfærd.

Pengene kan jo ikke bruges to gange – så dem der bruges på skattelettelser mangler altså i den den danske velfærd. Det er uforståeligt, at VK når nu råderummet er der, ikke ønsker at give danskerne det de beder om.

Gave til S
For et Socialdemokrati der har haft svært ved at finde det tydelige politiske projekt kommer skatteudspillet derimod som en gave sendt fra himlen. I politik gælder det også om at have tydelige ’fjender’ at spille op ad. Dem har S med deres midtsøgende politik haft svært ved at finde under Helle Thorning.

Nu får de mulighed for med rette, og ligesom SF at påpege, hvordan regeringen hellere vil skattelettelser end velfærd.

Nu har de mulighed for igen at tale til det segment af danskere der gennem årene har følt sig knyttet til S.

Nu får de nærmest et skub tilbage mod en S-profil – der er i opposition til de borgerlige. De får simpelthen hjælp til at definere og relancere sig selv som et parti i opposition.

Men ønsker du alligevel den rene vare uden slingrekurs, vil SF være det sikreste bud ved næste valg.

Jeg tror regeringen bommer med dette udspil. Det afslører meget – og selv VK’s kernevælgere vil få svært ved andet end at trække på skuldrene af de skattelettelser. Så kan det vel være det samme, og få bedre gang andetsteds i vores samfund. Det kunne jo være at befolkningen havde en større fællesskabsfølelse end den der ligges for dagen fra regeringen!