Ind på en løgn og ud på en løgn

Det lyder som hvad der må have været et rigtigt skidt forhold, men drejer sig i grunden om den danske deltagelse i invasionen i Irak.

Regeringen fortsætter derudaf i en hul kombination af løgn og total selvvalgt blindhed over for realiteter. Det er da dybt beskæmmende, og er – eftersom det drejer sig om dansk deltagelse i en international angrebskrig – uden sidestykke i landets historie, ihvertfald efter enevældens afskaffelse – og jeg vil vove den påstand at vi skal helt tilbage til vikingetiden, for at kunne drage en passende parallel til et lignende hovedløst togt.

Debatmæssigt har Fogh, Per Stig Møller og Søren Gade samt ordførere og andre politiske forsvarere, ført os helt tilbage til stenalderen.

Vi skiller os ud som et eksempel på en totalitær stat, hvor magten styrer debatten.

  • Fogh vil ikke fortælle folket om sin væsentligste beslutning som statsminister.
  • Kritik af deltagelsen var landsforræderi der skadede vores soldater.
  • Efterretningsrapporter var ligegyldige når man blot kunne få lov til at spise frokost med Bush.
  • Folketingets informering om krigen reduceredes til amøbesprog.
  • Forlydender om den katastrofale tilstand i Irak negligeredes længe, og til stadighed må der ikke tales ærligt ud af posen pga. næste valg.
  • FN reducerede man sammen med USA og UK til et uvæsentligt organ.
  • Kun nødtvungent og stadig kun på skrømt ville regeringen se krigsovertrædelser i øjnene.
  • Tolke der har bistået de danske styrker, fik først hjælp da den dårlige omtale af sagen var for skadelig for næste valg – ikke fordi man bare indså at det var det rigtigste at gøre.

Vi har især pga udenrigspolitikken brug for en anden regering – en ny start – med fokus på klog blød sikkerhedspolitik, hvor styrkerne kun bruges til fredsskabende eller fredsbevarende missioner med et klart FN-mandat, og hvor der sideløbende sikres at det civile fokus står lysende klart.

Verden skal blive sikrere – regeringen og Dansk Folkeparti har medvirket til at gøre den farligere.