Glædelig prostitutionsvedtagelse i Det norske Arbejderparti – pm fra søndag aften

Det norske Arbejderparti besluttede søndag på deres landsmøde, at vedtage en ny prostitutionspolitik indeholdende et forbud mod køb af sex, foruden en længere række sociale tiltag. Læs vedtagelsen

Beslutningen betyder at Norge nu kan se frem til, at regeringen gennemfører den vedtagne politik.

topp 07

Jeg er godt gammeldags glad for denne væsentlige beslutning, og jeg håber meget at den bølge som svenskerne startede i 1999, og som nordmændene nu vil hoppe på, vil slå ind mod den danske kyst, siger Balder Mørk Andersen.

Når alle tre lande har fået gennemført en kriminalisering af køb af sex vil Skandinavien kunne fremstå som en samlet styrke i kampen mod køb af sex, siger Balder Mørk Andersen forhåbningsfuldt.

I SF har vi siden 2005 været det eneste parti i Folketinget der har haft et forbud mod køb af sex, som sin vedtagne politik. Jeg har stor tiltro til, at de andre partier følger med i den norske udvikling, så vi med tiden vil opleve et folketing der for alvor tager prostitutionsproblemet alvorligt. Andet kan man i et socialt ansvarligt samfund simpelthen ikke være bekendt, udtaler Balder Mørk Andersen.

Foruden at være folketingskandidat og formand for SF’s ligestillingsudvalg og SF’s retsudvalg, har Balder Mørk Andersen været medskribent på SF’s prostitutionsprogram, Køb af sex skal kriminaliseres og har gjort meget for at gøde jorden for vedtagelsen af denne politik.

0 tanker om “Glædelig prostitutionsvedtagelse i Det norske Arbejderparti – pm fra søndag aften”

 1. Det gør mig ked af det, at du bliver godt gammeldags glad over, at Norge er på vej til at indføre en lov, som meget tydelig har stærke racistiske undertoner.

  Så sent som i 2003 havde Norge emnet prostitution oppe at vende. I modsætning til Sverige var de interesseret i at undersøge, hvilken effekt den Svenske sexkøbslov havde og en arbejdsgruppe blev nedsat for at undersøge forholdende.
  http://www.regjeringen.no/nb/dep/jd/dok/rapporter_planer/rapporter/2004/Sexkjop-i-Sverige-og-Nederland.html?id=278400

  Det var svært for arbejdsgruppen at få oplysninger fra Sverige, som overraskende havde valgt ikke selv at undersøge effekten af loven. Sverige havde konkluderet, at den synlige gadeprostitution var mindsket og så var de åbenbart tilfredse.

  Norge valgte, efter rapporten, ikke at følge i Sveriges fodspor. I stedet for forbud ville de satse på forebyggende arbejde.

  Hvad har ændret sig i Norge siden 2003?

  Liv Jessen, leder af Pro Sentret i Norge siger:

  “Norge har ett av Europas minste sexmarkeder per capita. Sannheten er at mens mange norske kvinner er blitt utkonkurrert, har utenlandske med forskjellige hudfarger inntatt markedet og gjort gateprostitusjon synligere. Noen av kvinnene er utsatt for menneskehandel, andre ikke. Debatten om å rydde opp på Karl Johan blir sauset sammen med å bekjempe menneskehandel. Kundekriminalisering blir vidundermiddelet”
  http://www.aftenposten.no/meninger/debatt/article1735473.ece

  Altså, afrikanske kvinder, med en anderledes aggressiv markedsføring, har indtaget Norges gader. De er synlige, Nordmændene generes af dem.

  Og nu skal prostitution pludselig forbydes?

  Det lugter langt væk af racisme og at du og SF kan bifalde det, går over min fatte evne.

  Svenske Isabella skriver udførligt om emnet på sin blog http://sensuellqkonsult.wordpress.com/2007/04/22/sexkopslag-i-norge/

  Hvis man er interesseret i fakta og i links til videre læsning er hendes blog et godt sted at starte.

  Hvis man bare vil være godt gammeldags glad, er det en dårlig ide at læse videre.

 2. I sandhed en søndag hvor de onde lo og de gode græd. Helt bogstaveligt:

  http://www.aftenposten.no/nyheter/iriks/article1749604.ece

  Balder, jeg har et par nysgerrige spørgsmål: Som jeg forstår det, så er din fordømmelse af os, der køber sex, baseret på, at vi kun ser hvad vi vil se. At vi fortrænger, at den pragtfulde kvinde, vi møder, har eller får en masse problemer, som vi har ansvaret for.

  Men funderer du nogle gange over, om det præcist er det du selv gør, når du politisk arbejder for at fjerne kundegrundlaget for prostituerede?

  Sker det nogle gange, når du kommer hjem fra møde i SF’s ligestillingsudvalg, at du i et kort øjeblik får den tanke, at kvindesindet måske er noget mere nuanceret, end Pernille Vigsø fortæller om dig om?

  Har du nogle gange en mistanke om, at det i virkeligheden er dig, der er et dumt svin og undertrykker kvinder?

  Overvejer du nogle gange, om en kvinde fra fx Ukraine, der springer ud på det dybe vand og bliver prostitueret i Vesteuropa for at få midler til at kæmpe sig ud af betonslummen, muligvis har et bredere udsyn på verden end du selv har?

  Når du læser om de østeuropæiske kvinder, der har siddet og grædt, mens du har været “godt gammeldags glad”, hvor mange sekunder går der så, inden du har udtænkt en måde at retfærdiggøre dig selv på?

 3. Humanstain – det er dig og kun dig der taler om at være et dumt svin. Din tankegang er velkendt ‘bol dig ud af slummen’ eller ‘at købe sex på ferien er det samme som at yde bilateral bistand’.
  Jeg må tage markant afstand fra det menneskesyn som dette er udtryk for.

 4. Til ‘Luder’ – Den norske rapport har været særdeles omdiskuteret og tremands-gruppen blev ledet af Ulf Stridbeck som er kendt for at være klar holdningshaver imod en kriminalisering. Se fx: http://www.kvinnefronten.no/Tema_politikk/Vold_mot_kvinner/78

  Berit Schei som var den medicinske fagperson (de to mænd repræsenterede juraen og politiet) der tog sig af social- og sundhedsforhold afgav da også en mindretals-udtalelse: http://www.regjeringen.no/nb/dep/jd/dok/rapporter_planer/rapporter/2004/Sexkjop-i-Sverige-og-Nederland/9.html?id=278409
  og
  http://www.regjeringen.no/nb/dep/jd/dok/rapporter_planer/rapporter/2004/Sexkjop-i-Sverige-og-Nederland/11.html?id=278411

  At påstå, at vi i SF fører racistisk prostitutionspolitik er rent ud sagt latterligt. Vi stemte fx imod de radikales ‘køb dansk’ forslag.

  Og vi ønsker altså kun at forbyde købet – ikke salget, hvorfor det er ukorrekt at sige, at vi vil forbyde prostitution.

 5. Mit menneskesyn er sådan, at man i udgangspunktet skal tage andre mennesker for pålydende. Jeg har ikke nogen gavn eller glæde af eller ønske om, at fattige kvinder fra udlandet boller sig ud af slummen. Men hvis jeg ikke kan tilbyde dem noget bedre, og det er det, de vælger, vil jeg ikke stå i vejen for dem. Og jeg kan ikke tilbyde dem noget bedre, og det kan du heller ikke.

  Jeg tror i virkeligheden, vi deler menneskesyn så langt. Forskellen på os er, at du enten ikke vil eller ikke kan forstå, at der er kvinder, der træffer det valg at blive prostitueret. Og det fører mig tilbage til et par af mine spørgsmål ovenfor: Hvorfor tror du, de østeuropæiske prostituerede sad i Oslo og græd på din glade søndag? Hvordan passer de ind i dit verdensbillede? Og er du sikker på, at du med et forbud ikke trækker tæppet væk under en masse mennesker, der uheldigvis for dem selv er født til en skæbne op ad bakke – plus en masse andre? I givet fald må du afgøre med dig selv, om du er et dumt svin eller ej.

  Jeg løb SF’s oplæg om prostitution igennem. Det var en rimelig hård omgang at nå til de sociale tiltag, I vil gennemføre, men da jeg nåede til dem, kunne jeg konstatere, at jeg stort set enig i dem. Men det, I overser, er, at mange af dem er allerede sat i værk i Danmark og Norge. F.eks. er der allerede herhjemme en statsfinansieret hotline, prostituerede kan ringe til og få rådgivning. Der er bare næsten ingen, der bruger den. I Norge kan mange af de piger og kvinder, der trækker på Karl Johan, relativt nemt få ganske almindelige jobs. De ønsker det bare ikke – fordi de foretrækker den højere løn i prostitution, gætter jeg på. Det er der, både SF og Arbejderpartiet venligt sagt er ekstremt enfoldige, når I antager, at disse tilrejsende kvinders højeste ønske er at komme til at leve en småborgerlig tilværelse i en skandinavisk velfærdsstat.

  Det var som sagt den venlige udlægning. Den uvenlige er, at SF – og du personligt – er ekstremt kyniske. Jeg bemærkede, at du undlod at forholde dig til, at der ifølge den dokumentation, du selv hev frem, er mindst fem gange så mange ofre for menneskehandel i svensk som i dansk prostitution. (Se tråden ”Den svenske prostitution flytter til Danmark”) Hvordan kan jeg tolke det anderledes, end at den ligestillingspolitiske signalværdi ved et forbud i SF’s univers tager forrang for at hindre, at rigtigt mange mennesker bliver ramt af forfærdelige tragedier?

 6. Tak for linket til Marit Kvamme’s artikel…en meget aktiv feminist og medlem af “Kvinnefronten” i Norge

  I hendes artikel gør Marit Kvamme det tydeligt, at hun ikke mener at en sexkøbslov primært skal beskytte de prostitueret. En sexkøbslov skal derimod sikre en manglende ligestilling. Denne manglende ligestilling kommer frem når det defineres, at al prostitution er vold mod kvinder…som de gør i Sverige

  Og det uden at have spurgt en eneste prostitueret.

  Hun, som også SF, hævder først i artiklen, at det kun er kunderne, der skal rammes…endelig ikke de prostituerede. Men jeg forstår stadigvæk ikke hvordan man kan sige, at en lov som straffer kunderne, ikke også straffer sælgerne. Hvad skal de leve af hvis kunderne forsvinder. Står I parat med et rigtig godt job, hvor man ikke behøver den store uddannelse og samtidig kan tjene godt?

  Eller er det eneste I kan tilbyde “respekt fra omgivelserne” … tænk hvis det ikke er særlig efterspurgt blandt de prostituerede…tænk hvis det betyder mere, at kunne tjene til dagen og vejen og klare sig selv.

  Marit Kvamme indrømmer i artiklen, at al forsøg på at begrænse prostitution vil forværre forholdende for de prostituerede.

  Hvordan retfærdiggør man, at ofre straffes yderligere blot i “ligestillingens” navn. Hvordan retfærdiggøres det, når det næsten udelukkende er kvinder som rammes hårdt af loven?

  Og så skelner hun ikke mellem frivillig prostitution og kvinder solgt gennem kriminelt netværk….

  Forbrydelsen, det grusomme er selve sexakten og pengene der er imellem de to og ikke det, at en kvinde er tvunget, solgt til prostitution.

  Hun angriber Stridbeck for at være dobbeltmoralsk fordi han ikke går ind for en fuld legalisering af frivillig prostitution.

  Der giver jeg hende ret 🙂

  Og Balder, jeg påstår ingen steder, at SF fører racistisk prostitutionspolitik. Jeg påstår, at Norge gør det, og at du og SF glæder sig over udviklingen i Norge og bifalder det, går stadig over min fatte evne.

  Og ja….SF ønsker ikke at forbyde salg af sex … men det er jo kun fordi I har brug for at fastholde de prostituerede i en offerrolle, som retfærdiggør jeres forslag om, at forbyde køb af sex. Resultatet bliver det samme…det er jo logik….hvis vores kunder kriminaliseres bliver vi jo også kriminelle hvis vi annoncerer….det er jo at opfordre til kriminalitet. Og uden at kunne annoncere og tiltrække kunderne…hvordan pokker får man så en forretning til at køre rundt på lovlig vis….har du nogle gode ideer.

  Jeres mål er, at det ikke kan betale sig, at prostituere sig, at vi skal gå fallit, dreje nøglen om på butikken.

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *