Afhjælper mere løn stress hos folkeskolelærere?

Der skal ikke herske nogen tvivl om, at jeg har stor sympati for de 420 aktionerende lærere på Frederiksberg, og i løbet af dagen også på en enkelt skole i Aalborg. Men jeg falder ikke pladask på halen for alt ved aktionen.

De individuelle elevplaner er en del af det nye folkeskoleforlig som SF står udenfor. Her fremtræder elevplanerne som en del af et større hele, hvor fokus rettes mere og mere ind på det som kan testes, måles og vejes, i et andet skolesyn med mere detailstyring og mindre tillid til lærerne.
Som sådan er der dog intet i vejen med elevplaner.
Jeg ønsker selv en højere faglighed i folkeskolen, men den består ikke kun af det synlige og evaluerbare, men bl.a. også af den skjulte læring. Kort sagt er faglighedsbegrebet bredere end set gennem regeringens briller.

Aktionen har naturligvis ret i at det er uholdbart, at beordre lærerne til at lave elevplaner uden samtidig at sikre at der er den fornødne portion (betalt) tid. Her siger lavt satte udregninger at der er tale om op til tre ugers ekstra arbejdstid. Ja, der er sågar lærere der har skullet udarbejde 250 elevplaner, og samtidig fået at vide af regeringen at der ikke var tale om en yderligere arbejdsbyrde.

Men hvis hovedproblemet er tid – bliver problemet så løst ved at kræve mere løn?

Hvis antallet af lærere der søger hjælp pga. stress er steget med 30 % – er det så den rette tilgang blot at kræve mere i løn?

Hvis der er tale om et benbrud – er det så tilstrækkeligt med et lønplaster?

Hvis lærerne for alvor villet have slå igennem med deres aktion skulle man måske have fokuseret på generel kvalitet, mere tid til den enkelt elev med fx max 24 undervisningstimer pr. lærer (som i Finland) og max 22 elever i klassen, og så kunne lønnen have været fremført som et delargument der understøttede det usammenhængende i den nye lov.

Men jeg bakker op om et mere offensivt fokus end at vi blot risikerer at lærerene accepterer at gennemføre elevplanerne med middelmådigt halvhjertet arbejde og tie stille med det – for så er vi for alvor ude i en situation, hvor uvillig opfyldelse af halvdårlig lovgivning til slut bliver grinagtig.

0 tanker om “Afhjælper mere løn stress hos folkeskolelærere?”

 1. Balder problemet med elevplanerne er jo et fleresidet monster.
  For det første er elevplaner ganske rigtigt en del af et satdigt omsig gribende kontrolsystem, som vi er mange der ikke bryder sig om.
  For det andet er elevplanerne endnu et central bestemt tiltag, der påfører lærerne ekstraopgaver uden at anvise hvordan de løses og uden at der afsættes tid til opgavens løsning.

  Gennem lovgivningens snedige udformning har man undgået at konkretisere kravet til elevplanerne, således at der ikke har kunnet foregå en forhandling hvor arbejdsgivere og Danmarks Lærerforening har kunnet aftale hvordan opgaven skulle løses og hvilken tid der skal afses dertil.
  Istedet er det noget der skal løses ude i den enkelte kommune på den enkelte skole. Og det skal gælde allerede fra i år uden nogen som helst foreliggende aftaler.

  Altså har man på Frederiksberg centralt lavet en elevplansmodel som kræver et merarbejde på 2-3 uger med elevplane uden samtidig at anvise hvilke opgaver der ikke skulle løses for at give den fornødne tid.

  Det er af lærerne blevet opfattet som pålagt mer/overarbejde hvorfor de selvfølgelig kræver betaling. Hvem ville ikke det.

  De store visionskrav til fremtidens skole skal beskrives af danmarks Lærerforening (det er de da også allerede) ikke af de enkelte lærere ude på skolerne, hvor flere og flere allerede bryder sammen af stress jvfr de nyeste undersøgelser.

  Så istedet for at sidde i elfenbenstårnet og udstede formaninger kunne du og SF København jo fortælle hvad I har gjort for at implementere elevplanerne i København på en fornuftig måde – du har vel set at selv Ritt Bjerregådr godt forstår lærer oprøret.

 2. Hej Bjarne
  Vi er jo meget enige i problematikken. Jeg mener dog ikke at sidde i et elfensbentårn. Men påpeger blot et dilemma ved kritikken, som jeg tror mange lærere kan følge, idet det mere er tid end lønnen der er problemet. Lønnen er et symbol på den dårlige lovgivning, og som sådan kan jeg godt forstå at det er der man griber fast, da det er den tydeligste uretfærdighed.

  Jeg vil bare sådan håbe at det også bliver tydeligt, at der er andre ting på spil end løn.

  Ang. Kbh – der har jeg pt ikke noget at gøre med kommunalpolitikken. Jeg er kun folketingskandidat.

 3. Hej Balder
  Jeg er en af lærerne på Frederiksberg, der har sagt Nej til elevplaner uden tid.
  Først og fremmest er det dejligt at se, at du støtter op om lærergerningen.
  I dit indlæg i Frederiksbergbladet lægger du vægt på, at lærerne vil have mere løn for arbejdet.Men det er altså en misforståelse af dimensioner. Vi, der har været fremme i TV, radio og aviser har ikke krævet mere i løn. Det vi kræver, på lærernes vegne, er mere tid til at lave det ekstraarbejde, som regeringen har pålagt os. Det har Frederiksberg Kommune ikke ønsket at give – og det er det vi protesterer mod.
  Grundlæggende er vi ikke imod elevplaner, men skal de udføres, skal de kunne bruges til noget af forældrene, og så kræver det et grundigt arbejde, som tager tid. Det her handler altså fra vores side om at få tid for ekstraarbejdet. Den tid skal så tages et sted fra, hvilket betyder, at noget andet af vores arbejde, skal tages bort. Vi har nok lidt svært ved at se, hvad det er der kan fjernes, så måske skulle man fra politisk hold finde ud af, hvad der skal væk. Er det forældresamarbejde, er det forberedelsestiden, der skal bruges eller hvor finder man tiden? – Måske skulle man i stedet have lavet et forsøg med elevplaner for at se, hvilken værdi de har, og for at se om tiden, der skal medgå til arbejdet, alligevel kan bruges bedre til noget andet.
  Vi lærere synes, at der skulle have været gjort et grundigere forarbejde før man satte dette i gang. Men når det nu er i gang, og vi skal bruge en masse mere tid til administrativt arbejde,så vil vi også have tid til arbejdet. Dette er ingen kamp for højere løn, men for at mindske presset på lærerne, der i disse tider er hårdt trængt af nye krav og administrative opgaver hele tiden, Resultatet kan jo aflæses af, at mange flere lærere end tidligere får stress, og at søgningen til seminarierne er voldsaomt faldende.
  Altså: Vi vil have tid til at udføre vores arbejde ordentligt.
  Med venlig hilsen
  Jørgen Thyregod
  Skolen på Nyelandsvej.

  Evt. klager over kommafejl og slåfejl afvises. Jeg skal have skole/hjem-samtaler, og kunne derfor ikke nå en korrekturgennemgang

 4. Hej Jørgen
  Tak for kommentaren og godt gået med aktionen – civil ulydighed på den fede måde. Det er nye tider når magten på Frb. udfordres på denne måde – stærkt.

  Vi er grundlæggende på linje, og det glæder mig at den ønskede tone i mit Frb.blads-indlæg er blevet opfanget (af dig). Tiden som hovedtema er vi altså enig i – hvorvidt det så er mig der ikke har opfanget jeres, eller i hvert fald din tilgang ordentligt, eller at det ikke er slået igennem (i alle medier) er lidt svært at sige.
  I hvert fald kunne man læse følgende i Politiken: ” Elevplanerne er et konstruktivt arbejdsredskab, men vi vil ikke acceptere at udarbejde dem gratis, og det er det, der forventes af os. Vi er nået til det punkt, hvor vi ikke bare kan være flinke mere«, siger Max Ulrich Larsen, lærer ved Skolen på La Cours Vej. Han er i styregruppen for den kollektive boykot af elevplanerne.”

  Og her citeredes du også selv for: ” Vi er nødt til at sige fra for vores egens selvrespekts skyld«, siger Jørgen Thyregod, lærer på Skolen på Nyelandsvej. »Hvem kunne forestille sig at få en håndværker til at lave en skriftlig evaluering af dagens arbejde – uden at han kunne skrive en time på for det. Men med lærerne har de fundet det o.k.«, tilføjer han”

  Når jeg tager det med, er det altså blot for at vise, hvad jeg bl.a. har forholdt mig til. Så lad det ikke skille os ad.

  Mere tid til læreren og derved til den enkelte elev vil koste penge, og det er ikke i de borgerlige planer pt. Men det kan det blive – hvorfor det er vigtigt at holde presset – også på det brede spektrum. Derfor valgte jeg også et lidt bredere fokus. Det ligger nu engang ikke til mig bare, blot at gøre som Socialdemokraterne i kommunalbestyrelsen, der bare siger, at det husker vi til næste budgetforhandling. Husk i øvrigt at holde dem oppe på dette løfte.

  Vi er helt enige i at et forsøg og en nøje evaluering af elevplaner kunne have været forsøgt. I hvert fald er sammenfaldet af ændringer reelt makværk, og en mangel på respekt for lærerne. Såvel som at man mener at det skulle kunne gøres (med kvalitet), uden at tage tid fra andet arbejde.

 5. Hej Balder
  Tak for dit svar.
  Det er ganske rigtigt, at man af pressen kan have fået indtryk, af at vi bare ville have mere i løn. Men overskriften på dit indlæg i Frederiksbergbladet efterlader et negativt indtryk, og selv om man kunne ønske, at folk læste hele artiklen, er det jo almindelig viden om medieforståelse, at mange aldrig kommer igennem en hel tekst. Og på den måde vil dit indlæg nok have en overvejdende negativ effekt. Jeg synes, at du før du lavede dette indlæg, skulle have kontaktet en af os, der har været fremme i medierne. Vi er til at få fat på, hvilket de mange henvendelser fra alle mulige andre beviser.Det er lidt ærgerligt, at netop et brev fra SF skulle være det mest negative indlæg i Frederiksbergbladet, da SF i sin skolepolitik, jo netop er enig med det, vi fremfører.
  Med venlig hilsen
  Jørgen Thyregod

 6. Hej igen Jørgen
  Jeg er tilbøjelig til at give dig ret, og ville i dag have valgt en anden overskrift. Også når man tager i betragtning at redaktøren så fik lejlighed til at lave en underoverskrift med sin vinkling.

  Jeg håber dog at de fleste læser hele teksten, og ligeså at du i det mindste forklarer dine evt. tvivlende kollegaer hvad mit primære sigte har været.

  For en god ordens skyld vil jeg lige sige, at det indlæg som du her har svaret på – ikke er helt lig det jeg sendte til Frb.bladet, hvor jeg altså havde forsøgt at sikre at min regeringskritiske grundholdning og opbakning til lærerne trådte frem.
  God dag og god vind – Vh. Balder

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *