Røgfri dagpleje NU!

I tirsdagens 24timer (en hustandsomdelt gratisavis som jeg på Frb. endnu ikke har modtaget!), er der på side 2 en artikel om rygning i dagplejen. I København er der røg i 75 %!! af dagplejerne. Der må naturligvis ikke ryges når der er børn i dagplejen, men da det er et privat hjem kan der pulses løs når børnene er hentet. Dette er for mig at se dybt problematisk, og det bør forbydes at ryge i hjem hvor der passes børn. Røg hænger ved, og er dybt skadelig for de børn der udsættes for det.

For mig at se er det forkert at betragte et dagplejehjem som et totalt privat hjem. Det er en arbejdsplads, og til en sådan kan der stilles sundhedsmæssige krav. Det er jo heller ikke tilladt udenfor arbejdstid, at bruge slagterilokaler som benzintank. Vælger man at tjene penge på at åbne sit hjem som dagpleje, er der ikke noget at gøre – så skal omstændighederne ikke være sundhedsskadelige for børnene. Et lovindgreb vil på kort sigt skabe store pasningsmæssige problemer, så det bør gøres med varsling og tilbud om rygestopshjælp. Herefter kan dagplejere gøre op med sig selv, om de vil fortsætte med at passe børn, og derfor kvitte smøgerne eller ryge på altanen eller udenfor døren – eller prioritere at have røg i privaten, og derved afskære sig selv fra dette erhverv. Jeg mener ikke, at dette er et udtryk for sundhedshysteri – det er at tage vare på vores børn. Argumenter om at det jo altid har været sådan er totalt illegitime, for det er vel tilladt at blive klogere, og det er man så sandelig blevet på rygeområdet.

0 tanker om “Røgfri dagpleje NU!”

 1. Hej

  Jeg er delvis enig i at rygning ikke skal foregå i rum hvor børn passes . Men men jeg ser derimod et overgreb på folks private hjem når vi taler om rygepolitik i folks private hjem som en dagpleje også er . Løsningen kan være at der bliver rygeforbud i de lokaler hvor børne aktuelt er. Løsningen kan også være at forældrene vælger røgfrie hjem hvor hjemmet er totalt røgfri.
  endog kan løsningen jo være at kommunen tilbyder en tilbygning til brug for pasning af dagplejebørn med tilhørende udluftning og faciliteter til sterilt rum.
  Der er masser af modargumenter for at dagplejer hjem ikke skal være røgfri . tænk på hvor mange forældre der ryger under emhætte eller i andet run end i det hvor deres barn er og så kommer i dagplejen og forlanger et røgfri miljø – Totalt hul i hovedet efter min mening!

  Yderligere ser jeg problemet nå foreksempel gæster og især gamle familiemedlemmer der ryger kommer på besøg i dagplejeren fritid , ikke kan få lov at ryge i hjemmet. Dette ville være utilstedeligt , Dagplejen i DK er ikke et OFFENTLIGT sted , det er først og fremmest stadig et privat hjem hvor børn tilbydes pasning i hht. princippet at barnet er i hjemlige omgivelser i modsætning til en børnehave eller vuggestue , dette princip skal vi sørge for at holde i hævdt ellers er ideen med dagplejen jo død.

  til slut vil jeg sige at jeg er ikkeryger og mand til en dagplejer der heller ikke ryger. og vi har røgfrit miljø her i arbejdstiden .

 2. Jeg synes ikke at dagplejer og familie under nogen omstændigheder skal ha lov til at ryge i ARBEJDSTIDEN, men men i vores fritid skal man ikke blande sig, hverken på det område eller andre. Hvad bliver det næste at man har mange børn med allergi, så dagpler må ikke ha gulvtæpper på, og ingen gardiner og ingen stofmøbler.Selv om man er ansat til dyrefri hjem, er der heller ingen der skal blande sig i om man i sin fritid vil passe en hund eller andet. Man skal lige tænke på at mottoet for dagplejen er så godt som hjemme, og hvor mange praktisere de ting derhjemme når de har fri?
  Den med at sammenligne det med en slagteri, synes jeg så kan modargumenteres. Hvis du arbejder på Damixa er der ingen der blander sig i om du ryger når du kører hjem, eller ryger når du kommer hjem i dit hus.
  Ja dagplejeren får løn for at passe sit job i 48, ja 48 timer og det gør de med glæde, men de er ligesom andre mennesker ,også glade for deres fritid og frihed.
  Jeg ryger ikke selv, men kunne aldrig drømme om at sende mine forældre på 79 år uden for og ryge en kold vinterdag, det elsker jeg dem for meget til.
  Jeg tror man skal passe på man ikke blæser det her op til et større problem end det virkelig er, det bliver for hysterisk. Der er nok ikke nogle dagplejer der ikke tager hensyn til børn og forældre, men som jeg har sagt før vi er også mennesker og kan blive provokeret

 3. Hej Per Fryd
  Tak for kommentaren – meget fint at høre fra en med personlige erfaringer.

  En dagpleje er en interessant konstruktion, som en krydsning mellem arbejdsplads og privat hjem. Hvor du vælger, at ligge vægt på den traditionelle vægtning af det private, ser jeg så mere på det arbejdspladsmæssige og sundhedsmæssige. Jeg mener ikke at de krav jeg fremsætter vil betyde dagplejens død – det er et skrækscenarie.

  Jeg har forståelse for problemet med gæster der vil ryge, men mener i grunden at der er en prioriteringssag. Sundhed for børnene og et rent miljø er hovedprioritet for mig – ikke rygeres vilkår. Ideen om luftluftning der installeres er jeg i udgangspunktet åben overfor.

  Det er muligt, at I vil føle ny lovgivning som et overgreb idet I måske er i stand til, at holde det rimeligt rygefrit derhjemme, men lovgivning kan måske virkelig være på sin plads i andre hjem, hvor der slet ikke er fokus på det. Ryger forældrene så selv derhjemme, er det for mig at se blot endnu et argument for i det mindste at beskytte børnene i deres pasningstid. Jeg har meget svært ved at finde forståelse for forældre der sætter deres egen tobakshang højere end deres børns sundhed. Voksne har et valg – det har børnene ikke.
  Vh. Balder (som undskylder det sene svar)

 4. Hej Lene
  Også tak for din kommentar, og igen godt med konkret erfaring.
  Visse af mine kommentarer til Per Fryd er også svar til dig.
  Jeg syntes forskning i kræft forårsaget af rygning efterhånden har overflødiggjort at kalde denne fokus for ’hysterisk’. Sådan opfatter jeg det på ingen måde.
  Du lader også til, at være en ikke-ryger der tager hensyn til børnene, men som du selv er inde på er det ikke tilfældet alle steder, og derfor kan lovgivning være nødvendig.

  Som dagplejer vælger man at bruge sit hjem som arbejdsplads – det er et valg og når man træffer dette må man acceptere, at der kan stilles krav til et godt børnemiljø. Som dagplejer slutter arbejdspladsen ikke fuldstændigt med at være arbejdsplads ud på eftermiddagen.

  Vi er enige om at rygning absolut ikke skal foregå i arbejdstiden, men kan du forsikre, at et hjem hvor der pulses hjem lige inden aflevering, og hele aftenen ikke er sundhedsskadeligt for børnene? Røg sætter sig, og er der ikke gode udluftningsmuligheder er der ikke synderlig forskel mellem rygning uden og inden for arbejdstid.
  Vh. Balder (undskylder for det sene svar)

 5. Svar til røgfri dagpleje nu:
  Min kone og jeg er dagplejere (ikke rygere)
  Du skriver et dagplejehjem ikke skal betragtes som et totalt privat hjem.
  Det er noget sluder selvfølgelig er det et privat hjem. Det er et hjem der er indkået en aftale med kommunen om at der kan passes børn efter nogen bestemte arbejdsfunktioner, her under også en aftale om rygepolitik (selvfølgelig aldrig når der er børntil stede), er der nogen der har taget rygning alvorlig i mange mange år så er det netop dagplejere.
  Men uden for vores arbejdstid, der er det og skal altid betragtes som et privat hjem, der manglede da bare.
  Hvis man gennemførte din ide’ så kunne dagplejere aldrig modtage børn fra ryger hjem, idet de så vil medbringe de farlige partikler til et totalt røgfrit hjem. Det ville jo være helt uacceptabelt. Jeg kan derfor heller ikke forholde mig til at i man i institutioner brøster sig af at være mere røgfrie end dagplejen, det tror jeg ganske simpelt hen ikke på, netop fordi børn fra alle hjem kommer de samme steder og på den måde medbringer alle de farlige partikler.
  Tænk bare på hvor mange der begynder at få lus når de kommer i instiutioner, det er jo netop fordi man overføre ting til hinanden.
  Der er jo heller ikke mange der ikke køre bil eller med andet forudrenende transportmiddel, som absolut også er usundt.
  Husk behold den sunde fornuft, når man laver lovgivning også i et moderne samfund, og lad være med at være bedrevidende på andres bekostning.

  Venlig hilsen
  dagplejer
  Niels Pedersen

 6. Hej Niels
  Den sunde fornuft forsøger jeg altid at tage i brug. Mit sigte i denne sag er børnenes bedste. I privaten er det forældrenes ansvar, i pasningstiden har samfundet et medansvar som jeg agter at varetage.

  Som dagplejer må man acceptere at det at åbne hjemmet fører noget med sig. Du kalder det sludder at jeg vælger at betragte et dagplejerhjem som en blanding af privat og arbejdsplads, men alt andet lige er det hvad det er.

  Dit eksempel med partikler og børn fra rygerhjem, finder jeg sammenligningsmæssigt ude i hampen, og det kan da slet ikke være et argument for ikke at stramme reglerne i dagplejen. Du siger sådan set: Det er også slemt fra hjemmene, så i dagplejen skal der ikke reguleres mere.

  Børn bliver vasket, men det gør vægge og interiør ikke dagligt. Vil man passe børn som dagplejer må man i bedste fald omlægge sine rygervaner, så det foregår udendørs.

 7. Hej Balder
  Kom lige ud i den rigtige verden.Nu findes der jo i dagplejen en rygepolitik, som skal efterleves.At der så findes korsriddere med skyklapper som dig, må vi som passer børnene så hovederystende bare tage til efterretning. Hvilket der så nok også er en del af landets 21000 dagplejere der i øjeblikket gør.
  Dine svar og argumenter finder jeg lige så langt ude i hampen som svaret til Niels.
  Det næste bliver vel at du hopper op på skødet af Louise Gade og vil forbyde overvægtige pædagoger og andre børnepassere.
  En positiv ting skal du dog ha´ros for du kan da skabe debat.

 8. Jeg er dagplejer, men vil gerne der bliver taget hensyn til at det ikke er en institution. Vi har også en familie som skal fungere.
  Jeg har en del af huset hvor børnene opholder sig, der bliver ikke røget i disse rum resten af huset er mit private domæne og der skal ikke lovgives hvad jeg må og ikke må i den del. Vi må da som familie føle os trygge i det mindste i vores eget hjem. Vi har instaleret genvækst for 80.000 kr….. men vil ikke finde os i at andre overskrider den grænse, der gør vi ingen privatbolig har mere.

  Ester

 9. “Dette er for mig at se dybt problematisk, og det bør forbydes at ryge i hjem hvor der passes børn. Røg hænger ved, og er dybt skadelig for de børn der udsættes for det.”

  Krænkelse af privatejendomsret.

  Jeg kan simpelthen ikke se mening i dine holdninger Balder. Og hvad vil du egentlig gøre ved disse dagplejemødre og fædre? Fratage dem retten til at leve et privatliv i deres eget hjem altså ejendomsretten og privatlivetsfred? Eller skal SF i gang med et byggeprojekt af den anden verden eller en kæmpe kollektivisering hvor privatejendom bliver inddraget til fordel for bureaukraterne og kommisærerne?

  Jeg forbløffes gang på gang over den menenskefjendskhed du udviser.

 10. Jeg kan kun se en løsning, det er at os der ryger bliver frataget retten til at være dagplejere, et er helt sikkert hvis der bliver lovgivet i mine private stuer, hvor børnene aldrig kommer, så er jeg ikke dagplejer mere. Jeg kunne godt tænke mig det blev prøbvet ved domstolene. Hvad med brændeovne? Hvad med bilos? hvad med gift i maden.

  Forslag fyr alle rygere, eller send os ud på en øde ø , der er jo alligevel lavet så mange love , der viser vi ikke må værher.

  Ester

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *