Begrænset indsigt – om Frb.-magistratens studietur

Borgmesteren snakker udenom vedr. studierejser

I mit indlæg d. 11. juli rejste jeg en konkret kritik af magistratens kommende studietur. Jeg påpegede bl.a. det mærkværdige i at bruge penge på at skaffe sig indsigt efter at beslutningerne er taget, og stillede spørgsmålet, om man ikke snarere burde have sendt de relevante medarbejdere af sted. Derudover foreslog jeg en grundigere evaluering af samtlige kommunale udvalgsrejser, så man fremover kunne optimere turene.

Man skal være noget flabet for at få denne kritik til at fremstå som en ros til de konservatives økonomiske prioriteringer, men for borgmester Mads Lebech (ML) faldt det i svaret fra 25. juli helt naturligt. Ja, jeg går udfra at svaret stilet til ”en ung SF’er” var til mig. Hvis man troede, at det var en pæn demokratisk dyd, at omtale personen man svarer i en avisdebat, og som man endda har været til valgkampsmøde med, ved navns nævnelse, må man tro om igen, og sande at de konservative desværre har en nedladende ML til at sætte stilen.

Snik snak og selvros uden at forholde sig til de anførte kritikpunkter var, hvad svaret rummede. Kritisk stillingtagen mødes af Anders Foghs taktik: ”Der er ikke noget at komme efter, så lad os tale om noget andet”. Hvorpå man traller af sted med floskler som det er svært at være uenig i.

At indsigt giver bedre beslutninger, er evident, men hvordan kan det give bedre beslutninger når indsigten først kommer bagefter?

Hvorfor vil ML ikke forholde sig til, at man bør sikre at turene i højere grad lægges inden beslutningerne tages?

Hvis vi er enige om at skaffe kommunen noget for pengene, hvorfor er det så et problem at evaluere forbruget på studierejser, for fremover at optimere dem? Det drejer sig jo om mange penge. Den sidste magistratsrejse for de syv medlemmer, samt kommunal- og vicedirektøren kostede 313.470 kr. Hvis alle ni udvalg rejser til den pris, koster det i hver periode kommunen over 2,8 millioner kroner!

ML ønsker ikke at blive klogere på om kommunen får noget for pengene, og henviser blot til, at der som ved sidste tur skrives rapport. Jeg har fået aktindsigt, eftersom den ikke var tilgængelig på nettet, og kan fortælle, at de godt 2 siders rejsereferat fra sidste IT-studietur, ikke har noget som helst at gøre med en gedigen rapport med fremadrettet evaluering. Det er blot kritikløs intern blåstempling af en rejse, og hvad andet kan forventes når teksten tilsyneladende er skrevet af den som lagde programmet.

Afslutningsvis vil jeg foreslå en billig rejsedestination med relevans for både Magistraten og Teknik- og Miljøudvalget, nemlig Malmø. Som jeg foreslog det under sidste valgkamp, er det bydende nødvendigt, at Frederiksberg får rettet fokus mod den vedvarende solenergi, så vi også kommer med på den bæredygtige vogn og får en ægte grøn kommune. I Sverige er man længere fremme, og det ville være en skam, hvis de borgerlige på Frederiksberg, fortsat lader sig hæmme af regeringens manglende støtte til vedvarende energi. Med den varmeste juli måned nogen sinde i baghovedet, må det være åbenlyst, at det i fremtiden skal udnyttes. En studietur til Malmø, skulle oven i købet være nem at evaluere, så jeg er fortrøstningsfuld på trods af borgmesterens manglende lyst til indsigt.

(Frederiksberg Bladet 15. august 2006)