DF kræver respekt, men for hvad ?

Stærkt underholdende er det, at opleve DF’erne mande sig op over for K. Men har de selv noget tøj på? Historien skæmmer dem, for se her hvornår de tidligere har holdt hånden under regeringen. Det mener de nok ikke at de får den rette respekt for, men sådan er det når man bliver ved med at true. Læs her rækken af tilfælde:

1. Flemming Hansen reddes igen d. 19. april.
2. Dansk Folkeparti holder hånden under fødevareminister Lars Barfod
       (fødevareskandalerne).
3. I efteråret 2005 holdt Dansk Folkeparti hånden under både
       trafikminister Flemming Hansen (forsinkelser og manglende
       vedligeholdelse af jernbanerne) og under
4. Socialminister Eva Kjer Hansen (der svigtede de udsatte grupper og
       rettede ind efter kritik fra Fogh) – ligeledes i efteråret 2005.
5. Dansk Folkeparti ville i foråret 2005 fortsat ikke drage
       konsekvenser af tidligere undervisnings- nu bistandsminister Ulla
       Tørnæs og hendes mands brug af udenlandsk arbejdskraft, kritisable
       økonomiske forhold mm.
6. Dansk Folkeparti holdt såmænd også hånden under forsvarsminister
       Jensby (da han havde ytret sig offentligt om Kontroludvalget og
       skiftet forklaring), men som bekendt valgte ministeren selv at
       tage konsekvensen og gå af.
7. Dansk Folkeparti holdt hånden under kirkeminister Tove Fergo,
       trods grov forsømmelighed i regnskaber mm. i efteråret 2004.
8. Dansk Folkeparti holdt hånden under finansminister Thor Pedersen i
       hans ejendoms- og tilskudsskandaler i januar 2003.