Forført af floskler – om Socialdemokraternes prostitutionspolitik

Det er ærgerligt, at Socialdemokraterne reelt ikke mener, at man kan gøre andet ved prostitutionsproblemerne end at debattere og snakke i floskler.

Det er glædeligt at Socialdemokraterne nu ligesom SF har forstået, at prostitution er så betændt en samfundsbyld, at et samfund der priser sig af velfærd og omsorg for marginaliserede borgere, ikke kan se sig selv i øjnene før der tages hånd om problemet. I SF har vi besluttet at kriminalisere køberne og sætte ind med massive sociale tiltag. Det vil mindske efterspørgslen og derpå udbuddet og nyrekrutteringen af kvinder til prostitution, og samtidig vil det medføre et fald i antallet af menneskehandlede kvinder.

Socialdemokraterne repræsenteret ved Kirsten Brosbøl (KB) og Mette Frederiksen har i artiklen fra 11. januar som hovedsvar på problemet – debat! Ja, utallige floskler om ‘at gøre op med virkeligheden’, ‘komme prostitution til livs’ og ‘tage ansvar’ skygger ikke for, at artiklen er et øjebliksbillede på det nuværende Socialdemokrati. Her ses nemlig en udtalt forvirring, om den politiske linje, og man skal da være en blind socialdemokrat for ikke at kunne se, hvor indholdsløs tilgangen til prostitution reelt er. Hvor må det være ærgerligt som ligestillingsordfører (KB), at sætte sit navn på et program, som så her i KD kopieres til en artikel, og på tydeligste vis udstiller en parti-splittelse, og det faktum at man ikke kan komme igennem med sine egne holdninger.

Et af de grelleste eksempler på den defensive, eller sågar naive tilgang til problemet, ses når man i S-programmet, opfordrer blade som Ekstra Bladet om at udvise ‘etisk ansvar’ og stoppe prostitutions-annonceringen. Goddag mand – økseskaft! Hvad om politikerne droppede den tomme tale – udviste politisk ansvar, og forbød al køb af sex hos prostituerede. Det ville naturligt medføre et forbud mod, at reklamere for en vare som det er forbudt at købe.

Det glæder mig, at man i S læste SF’s program inden man fødte sit eget, og at man erklærer sig enige i en del. Men det ærgrer, at I reelt ikke mener jer i stand til at gøre noget ved problemet. Ordmæssigt fører man sig i S frem som en elefant – handlingsmæssigt kryber man tilbage mod musehullet. Der er dog ikke længere plads, for mens man truttede i hornet, så nogen sit snit til at åbne et nyt bordel.

(Kristeligt Dagblad 28. januar 2006)