Handicappede og køb af sex

I sidste nummer af denne avis rettedes blikket på prostitution. Dette er glædeligt, idet området er tabubelagt og fyldt med myter. Artiklen rummede dog en unøjagtighed. SF og jeg ønsker at sætte ind med en længere række sociale tiltag, samt kriminalisere købere af sex. Sælgeren afkriminaliseredes i 1999, og det var en god beslutning. Det er derfor ukorrekt at sige, at SF vil forbyde prostitution. I stedet ønsker vi, at få flyttet fokus til køberen som jeg mener foretager en skadelig handling, ved at købe sig seksuel adgang til en anden persons krop.

Jeg er glad for at kommunen fremover ikke vil betale for handicappedes køb af sex, idet det offentlige derved agerer socialt uansvarligt og reelt blåstempler prostitution.

De handicappede der har brug for det offentliges hjælp til at få et aktivt sexliv, skal dog have dette, i form af – bedret kontaktflade til andre handicappede eller ikke-handicappede, hensigtsmæssig indretning og kyndig assistance fra efteruddannet plejepersonale til par eller seksuelle venner, der ønsker hjælp til seksuelt samvær. Udgangspunktet må være lyst og seksuel frivillighed, og det er det ikke når penge er bevæggrunden.

(Lokalavisen Frederiksberg 27. oktober 2005)