Quiz om prostitution

Prøv en quiz om prostitution! De overraskende svar kan være med til at nuancere dit syn på prostitution. Quiz’en har jeg lavet til SF’s hjemmeside om emnet, hvor jeg desuden står fadder til alt det skriftlige materiale.
SF’s prostitutionsquiz

Skulle du bagefter have lyst til at lære mere, er det bare at gå ind på: www.sf.dk/prostitution
Fortsat god dag – venlig hilsen Balder