Er højere billetpriser og øget ulighed fair, Lebech ?

(Kommentar til Mads Lebechs afvisning af et takststop i busser og tog)

Et velfungerende kollektivt trafiksystem, som alle har råd til at benytte, er yderst væsentligt for hovedstaden. Det er en nødvendig bestanddel i sammenhængskraften i borgernes hverdag – mellem arbejde, fritid og familieliv.

Et flertal på Københavns Rådhus (SF, S, RV, K) ønsker i forbindelse med budgetforliget, at bruge de penge der skal til for at indføre takststop i byens busser og tog. Det er et nødvendigt tiltag, eftersom HUR’s priser gennem flere år er steget og steget.

Set i forhold til lønstigningerne er det blevet billigere at køre i bil, og hvis benzinafgiften var blevet justeret i samme takt som et gult klippekort, havde en liter benzin i dag kostet 23,80 kr. Benzinen har blot oplevet en stigning på ca. 80 pct. siden 1980. Dengang kostede et gult klippekort 30 kr. I dag koster det 150 kr. og det svarer til en stigning på 400 pct.

Den kollektive trafik har fået grovfilen, mens bilismen er blevet tilgodeset. VK har sammen med Dansk Folkeparti fjernet det statslige taksttilskud til billetter og kort, hvilket fik priserne til at stige med 15 pct. og satte en negativ spiral i gang: Højere priser – færre kunder – lavere indtægter – færre busser og endnu højere priser.

Stigningen skaber ulighed i samfundet, fordi det i særlig grad rammer de unge, de studerende, de mindre bemidlede, børnefamilierne, førtidspensionisterne og de ældre. Ydermere øger det forureningen idet flere ikke ser incitamentet til, at lade bilen stå.

Forslagets dage er dog talte, hvis flertallet i HUR følger formand Mads Lebech. Han udtaler nemlig til Politiken d. 10. sep: “Jeg mener, at det er fair, at priserne på busbilletter følger den almindelige prisudvikling”. Men Lebech, hvordan kan det være fair, at gøre tilværelsen sværere for en hel bunke borgere, der er afhængige af den kollektive trafik? Du har måske ikke selv brug for at køre billigt i bus, men for adskillige betyder yderligere prisstigninger et stort indhug i budgettet, og gør det derved sværere, at få råd til det ekstra der gør tilværelsen god.

Som SF’er så jeg gerne indførslen af bompenge for biler i hovedstaden. Det virker i London, hvor bilismen er faldet med 15 pct. Med denne indtægt kunne vi i hvert fald sikre en billigere kollektiv trafik, og allerhelst en gratis. Inden det bliver virkelighed, Lebech – må du altså forklare, hvorfor det er fair at lade billetpriserne stige på ny? Snakken om bedre service i stedet, har vist sig indholdstom, og hvad nytter det overhovedet, når borgerne ikke har råd til at benytte den kollektive trafik.

(Frederiksberg Bladet 20. september 2005)