Konkurrenceudsættelse, udbud og udlicitering

SF slog det ved sidste kommunalbestyrelsesmøde fast, at konkurrenceudsættelse, udbud og udlicitering aldrig må blive til et mål i sig selv.

Der er ikke noget der tyder på, at spørgsmålet om konkurrenceudsættelse af kommunale opgaver vil komme til at spille en mindre rolle i de kommende år – tværtimod, set i lyset af at de økonomiske udfordringer i kommunerne fortsat vil bevirke, at alt gås efter i sømmene.
 
Netop derfor fandt SF det i forbindelse med sidste kommunalbestyrelsesmøde nødvendigt, at få borgmesteren til at garantere, at kommunen aldrig vil lade en opgave overgå til eksterne udbydere, såfremt kommunens kontrolbud ved en konkurrenceudsættelse viser, at kommunen kan leve op til udbudskriterierne til en billigere pris end de eksterne udbydere der har budt ind på opgaven. At kontrolbuddet skal være konditionsmæssigt, og altså leve op til de samme krav som der ved et udbud er stillet til eksterne aktører, ja, det siger sig selv.

I SF tager vi nemlig afstand fra en tankegang, hvor det er et mål i sig selv, at have en så høj grad af eksterne udbydere til at løse kommunale opgaver. Samt, hvor IKU – Indikator for konkurrenceudsættelse bare blindt øges fordi det muligvis i borgerlige øjne er noget man kan blære sig med ved borgmestertræf. Det vil i givet fald basere sig på en tro på markedets lyksaligheder – og derved vil vi have fjernet os fra hovedmålet. Den bedste velfærdsservice med respekt for borgernes skattekroner.

I SF har vi en konstruktiv, men også eftertænksomt kritisk tilgang til konkurrenceudsættelse, udbud og udlicitering. Vi var således på samme møde med til at vedtage kommunens nye udbudsstrategi. Alligevel følte vi os altså kaldet til at få belyst de konservatives udbudsideologi.

På trods af borgmesterens garanti, er det dog tvivlsomt om der ikke fremover vil kunne opstå uenighed i kommunalbestyrelsen om hvilke velfærdsområder og specifikke opgaver der i de kommende år skal sendes i udbud. Her tvivler jeg nemlig på, at de konservative og SF er enige.

(Bragt i Lokalavisen Frederiksberg d. 21. december 2010)