Prostitution: Står DR for DrengeRøve?

Debatten om sexkøb i Danmark dækkes til tider så skævt af den danske presse, at man må spørge sig selv, om drengerøvsstyrede redaktioner har en skjult agenda om at sikre et fortsat marked af lettilgængelige prostituerede.

Søndag aftens dækning i DR’s 21-Søndag var desværre ingen undtagelse. Her fik den særdeles aktive danske prostitutionslobby – Sexarbejdernes Interesseorganisation (SIO) og Seksualpolitisk Forening – endnu engang fri adgang til hr. og fru Danmarks stuer i prime time uden på mindste vis at blive journalistisk udfordret på deres holdninger.

Prostitutionslobbyen synes, at salg af sex er et glimrende aspekt ved det danske samfund. De ønsker mere prostitution, og derfor vil de have rufferiparagraffen afskaffet. For dem er det fløjtende ligegyldigt, at prostitution har smadret og fortsat vil komme til at smadre menneskeliv på stribe. Eller at landet bugner med udenlandske prostituerede og menneskehandel.

Når prostitutionslobbyen slår på tromme for lovliggørelsen af rufferi, er det derfor yderst påfaldende, at DR ikke finder den nysgerrige journalist frem og sætter spørgsmålstegn ved konsekvensen af dette krav. Og ved de to organisationers bagvedliggende motiver til at mene, som de gør.

Hvad med, om DR eksempelvis oplyste seerne om, hvad der sker, hvis man afskaffer rufferiparagraffen?

I Tyskland og Holland er det lovligt at tjene på andres prostitution. Men i begge lande har den statslige understøttelse af bordeldrift ført til mere organiseret kriminalitet og en eksplosion i menneskehandlen til prostitution. Begge lande overvejer lovændringer, der skal begrænse sexindustrien. Uden rufferiparagraf stiger udnyttelsen af mennesker i prostitution og menneskehandel ukontrollabelt.

Herhjemme er det også organiserede kriminelle, der styrer det meste af sexindustrien. HA styrer eksempelvis store dele af bordelmiljøet med hård hånd. Det har medierne bl.a. selv beskrevet i forbindelse med Kasper Vetter-sagen.

Uden rufferilov vil døren til at udvide HA’s og andre organiserede kriminelles forretningsimperium stå på vid gab. Denne gang med statens blå stempel. Og menneskehandlen til prostitution vil med stor sandsynlighed eksplodere, som den har gjort det i vore nabolande mod syd. Bør seerne ikke oplyses om dette?

Lige såvel som seerne burde have været oplyst om, at det jo allerede i dag er tilladt at prostituere sig, alene eller sammen med andre. Man skal blot betale skat og moms. Derudover kan man selvfølgelig få en revisor til at gennemgå regnskaberne. Det er derimod forbudt, at tjene penge på andres prostitution som ruffer.

DR’s udsendelse handlede om prostitution. Men det betyder ikke, at man har pligt til at lade sig forføre.  Det er en ommer, DR!

Af: Balder Mørk Andersen og Hanne Helth, talspersoner for 8. marts-initiativet

 (Bragt i Politiken d. 14. oktober 2010)