Beslutningsforslag vedr. terapeutiske indsatser for voldsudøvere

Forslag til beslutning:
”SF Frederiksberg foreslår, at kommunen iværksætter terapeutiske indsatser for voldsudøvende, hvad enten det er kvinder eller mænd.”

Begrundelse:
At hjælpe de voldsramte er selvfølgelig første skridt, men det stopper ikke voldsudøveren fra senere at udøve vold igen, så der er kun sund fornuft i at stoppe voldspiralen endeligt, hvilket fx Roskilde Kommune har haft held med via et intensivt behandlingstilbud til voldelige mænd.

Stillet for SF af Rådmand Balder Mørk Andersen og Rikke Lauritsen, medlem af socialudvalget