(PM) Pressemeddelelse fra 8. marts-initiativet: Klimatopmøde – Sexual climate change now!

Logo fra 8. marts-initiativetMange mennesker i København betyder også flere sexkøbere. Man har de seneste måneder kunnet læse i medierne, at sexindustrien har oprustet til det store rykind under klimatopmødet.

8. marts-initiativet har spurgt klima- og energiministeren samt justitsministeren om, hvilke særlige indsatser de har sat i værk for at begrænse væksten i prostitution og kvindehandel under COP15. Og hvad de har gjort for at informere de mange internationale gæster om konsekvenserne af at købe sex, eksempelvis at det at købe sex af en handlet kvinde af regeringspartierne betragtes som voldtægt og kan straffes derefter.

”Prostitution har mange skadevirkninger for de prostituerede. Og sexmafiaerne vil under COP15 skovle endnu flere sorte penge ned i lommerne fra de mange sexkøbere, der vil være blandt topmødedeltagerne. Kvindehandlen vil stige og københavnerne skal leve med endnu mere utryghed end ellers på grund af de mange sexkøbere på bordellerne og på gaderne. Samt med hele galleriet af sexindustriens alfonser og bagmænd og al den kriminalitet og utryghed, der følger i deres kølvand”, siger Hanne Helth, talsperson for 8. marts-initiativet.

Svarene fra begge ministre på 8. marts-initiativets spørgsmål signalerer klart:
Bekæmpelsen af udnyttelsen i sexindustrien er ikke en særlig prioritet under topmødet.

”Myndighederne vender ryggen til udnyttelsen af de prostituerede, til de udenlandske prostitueredes særlige udsathed og borgernes sikkerhed og tryghed. I stedet overlades det til Københavns Kommune og ansvarlige københavnske hotelejere at forsøge at begrænse prostitution og kvindehandel under klimatopmødet. Det er en falliterklæring for Danmark som værtsland for kampen for en mere bæredygtig verden”, udtaler Hanne Helth, talsperson for 8. marts-initiativet.

”Når det overhovedet er nødvendigt med disse alternative midler i kampen mod prostitution og kvindehandel, skyldes det, at samfundet endnu ikke har taget ansvar og sluttet sig til de andre nordiske lande i kampen for ’a sexual climate change’ ved at gøre det forbudt at købe sex”, siger Balder Mørk Andersen, talsperson for 8. marts-initiativet.

Du kan læse korrespondancen mellem 8. marts-initiativet og klima- og energiministeren samt justitsministeren på 8. marts-initiativets hjemmeside: www.8marts.dk

For yderligere kommentarer kontakt:

Talspersoner:      
Hanne Helth 61 62 59 60     
Balder Mørk Andersen 26 14 04 65