Iværksætterhus på Frederiksberg

vindmoelle.jpgErhvervspolitikken er alt for vigtig til at overlade til borgerlige politikere. Hvis nogen stadig går og tror at venstrefløjen ikke bekymrer sig om hvor pengene til vores fremtidige velfærd skal komme fra, er det vist på tide at få rokket ved denne antagelse. Flere og flere kommuner satser på at hjælpe nye iværksættere i gang – nu bør turen komme til Frederiksberg.

Iværksættere er afgørende for den samlede vækst i samfundet, særligt når det gælder ny jobskabelse. Udvikling, nye produkter og arbejdspladser skabes i høj grad af nye virksomheder skabt af iværksættere.

Jeg mener således ikke, at kommunen ved at nøjes med at samarbejde om selvbetalte iværksætterkurser, i tilstrækkelig grad tilgodeser den kreativitet og arbejdsomhed som mange af kommunens borgere rummer, De få og totalt overtegnede kurser er gode nok til at skabe forståelse for det administrative og lovmæssige, men kan ikke samtidig skabe miljø for egentlig innovation og erfaringsudveksling. Mange iværksættere starter op hjemme ved pc’en. For nogen kan det fungere, men andre lider under manglende kontakt til kolleger og kontorforhold der ikke fremmer idérigdom.

Lad os lave en iværksætterpulje, og lade en del af denne gå til starten på et iværksætterhus, hvor man som i en rugekasse udvikler i et kontorfællesskab med andre iværksættere. I dette miljø øger vi den kommunale rådgivningsindsats, og engagerer i mentorkorps lokale erhvervsledere til at videregive deres erfaring. Kommunen kan ydermere støtte tiltaget ved at reservere en procentdel af sine indkøb til iværksættere og dermed give dem mulighed for at få fodfæste på markedet.

Derudover kunne vi i skolerne få kreativitet og iværksætterkultur på skoleskemaet ved at inddrage praktikere i undervisningen og arbejde tværfagligt. Give mere plads til de skæve tanker og idéer. Styrke de unges handleevne og øge deres kendskab til erhvervslivet.

Hvis der politisk skabes de rigtige rammer er jeg overbevist om, at visionerne til gavn for os alle kommer til at flyde.

(Frederiksberg Bladet d. 10. november 2009)