(PM) Pressemeddelelse fra 8. marts-initiativet ifm. Socialdemokraternes kongres 2009: Sexkøbere skader mennesker

Logo fra 8. marts-initiativetPRESSEMEDDELELSE

Sexkøbere skader mennesker

I denne weekend skal Socialdemokraterne tage stilling til, om partiet støtter et forbud mod sexkøb.

Socialdemokraterne har nu en historisk mulighed for at melde sig fuldtonet ind i kampen for et socialt ansvarligt samfund, som ikke accepterer, at nogle menneskers lyst til at få sex lige nu og hér skal veje tungere end respekten for andre mennesker helbred.

I 8. marts-initiativet håber vi, at Socialdemokraterne på kongressen følger det saglige og gennemtænkte oplæg, som den socialdemokratiske partiledelse er kommet med om at forbyde køb af sex. Og om samtidig at styrke indsatsen for at give mennesker i prostitution mulighed for at få et liv, hvor de ikke behøver at sælge sig selv til sex.

Vi håber også, at Socialdemokraterne vil holde hovedet koldt og hjertet varmt, så de kan stå imod den misinformation, som prostitutionslobbyen ført an af SIO og Seksualpolitisk Forum forsøger at fodre dem med om, at prostitution ikke er skadelig.

Et forbud mod købesex drejer sig først og fremmest om at placere et ansvar hos sexkøberne for den nedværdigende udnyttelse det er at købe sex af et andet menneske med færre valgmuligheder. Og om at give politiet et stærkt redskab i kampen mod prostitution og kvindehandel.

På længere sigt handler det også om at skabe grobund for et samfund med mere gensidig respekt mellem kønnene. Det vil føre til bedre vilkår for ligeværd mellem kvinder og mænd i Danmark. Det vil føre til bedre og mere gensidig sex mellem mennesker. Og det vil skabe færre sexkøbere og prostituerede i fremtiden.
 
Prostitution drejer sig kun om sex for den, der køber det. For den prostituerede er det en grænseoverskridende handling, der skal overstås, og som langsomt ødelægger den prostitueredes fysiske, psykiske og sociale styrke. Sex bør derfor ikke være en ydelse, man kan købe sig til.

Samfundet bør give prostituerede andre udveje end langsomt at lade sig nedbryde af sexkøbere.

Venlig hilsen 8. marts-initiativet – www.8marts.dk – som består af disse 27 organisationer:

Dannerhuset, DSU, Dansk Kvindesamfund, Dansk Kvindesamfunds Krisecenter, Demos, Enhedslistens Kvindeudvalg, feministisk forum, Gefion – Feministisk netværk, Hope Now, KFUK’s Sociale Arbejde, Kvinder i Musik, Kvindernes Internationale Liga for Fred og Frihed, Kvinder i Sort, Kvinderådet, Kvindelige Kunstneres Samfund, KULU, LOKK, Mødrehjælpen, Reden, Reden International, Selskab for Ligestilling, SF, SFU København, SUF’s Kvindegruppe, Soroptimist Danmark, The World March of Women, Center for Women’s Equality, Zonta

Talspersoner:
Hanne Helth 61 62 59 60
Balder Mørk Andersen 26 14 04 65