Luk for gennemkørende biler på Solbjerg Plads

Vi har i kommunen et færdselssikkerhedsproblem på Solbjerg Plads. Jeg passerer selv pladsen hver dag – meget som cyklist – ofte som gående – og en sjælden gang som bilist. Erfaring fra alle tre situationer fortæller mig, at der er sikkerhedsmæssige problemer på pladsen. Utallige gående færdes dagligt på pladsen. De kommer til og fra biografen, fitnesscentret, biblioteket, gymnasiet, metroen, centret og CBS-Handelshøjskolen. Derudover passerer der mange cyklister via den grønne sti, og fra Nyelandsvej til pladsen.

Cyklister og gående skal passe på hinanden. Det skal kunne lade sig gøre, og det gør det tilsyneladende også. Men når der derudover blandes biler ind i færdselen skabes der unødvendig forvirring og øget fare for uheld. Som blød trafikant præges man af en utryghed på pladsen – og det bør ikke kendetegne en såkaldt bymidte.

At utryghedsfølelsen rent faktisk er helt reel, vidner trafikmålinger fra 2004, 2006, 2007 og 2008 om. Dem har jeg tidligere fået aktindsigt i, og de tegner et billede af en biltrafik der gennemsnitligt ligger betydeligt over de maksimale 15 km/t på gågade, og hvor et markant antal biler kører alt for hurtigt over pladsen. Flere kører sågar hurtigere end det er tilladt i den korte 30 km/t-zone der fra begge sider fører ind til pladsen.

Frederiksberg lokalpoliti er af samme opfattelse, hvilket fremgik af det høringssvar som de afgav til Teknisk Direktorats evaluering (12. feb. 08) af pladserne efter to år. Her stod der at læse: ”Politiet finder at Solbjerg Plads i for høj grad bruges som gennemkørselsvej og at der køres for stærkt. Politiet foreslår at pladsen lukkes for gennemkørende trafik alternativt at der etableres hastighedsdæmpende foranstaltninger umiddelbart før pladsen fra begge retninger.”

Jeg mener at der politisk snarligt bør findes fodslag om en lukning for gennemkørende biler. At stille sig tilfreds med ”hastighedsdæmpende foranstaltninger” er en utilstrækkelig lappeløsning der går uden om kernespørgsmålet: Hvorfor skal der overhovedet køre biler på Solbjerg Plads? Jeg finder ingen tungtvejende biltrafiklogistiske argumenter for det. I sådanne tilfælde er det SF’s klare overbevisning, at byrummet skal overlades til de bløde, ufarlige og ikke forurenende trafikanter. Ja, hvorfor skal vi overhovedet acceptere bilos i en sådan bymidte?

Hvordan forbuddet teknisk set skal udformes vil jeg ikke her søge at specificere, men jeg forestiller mig et generelt indkørselsforbud, hvor der dog stadig vil være gennemkørselsmulighed for udrykningskøretøjer og evt. for biler med særlig tilladelse.

(Lokalavisen Frederiksberg 3. september 2009)