Landsmøde 2009 – Økonomisk demokrati er en progressiv vision

Landsmødet nærmer sig, og ligeledes mediernes interesse for SF’s politiske visioner. I morgen fredag bringer Berlingske således en artikel om SF’s genoplivelse af tanker fra økonomisk demokrati: Berlingske: SF vil genoplive ØD

Heri er jeg citeret, efter aftale, for følgende: “Økonomisk Demokrati er en tanke, som vi meget gerne fremfører på ny. I finanskrisetider tror jeg faktisk, at det vil gavne medarbejdernes lyst til at arbejde, og det vil hjælpe på bundlinjen i virksomhederne.”

Man kan tilføje, at det for mig at se giver virksomheder mulighed for at åbne op for en måske hidtil uset pose af kreativitet. Ofte kan hæmmende fagskel betyde, at idéer fra folk ‘på gulvet’ aldrig når op til beslutningsstadiet. En ophængt postkasse til idéer kan desværre virke som et pseudo-redskab fra ledelsen/bestyrelsen til at vise medarbejderne, at “her lytter vi da til alle”. Men den forpligter ikke nogen af parterne. Jeg er overbevist, om at det er gavnligt for enhver virksomhed, at der fra top til bund føles en form for fælles ejerskab til det endelige output. Derfor er SF’s forslag både godt for virksomhederne, medarbejderne og i sidste ende samfundet som hele.

Ikke alle idéer behøver at være lige gode, og andre kunne i yderste instans være direkte skadelige for virksomheden hvis de gennemførtes uden saglig analyse. Jeg frygter det egentlig ikke, fordi at jeg mener at der med ansvar også kommer ansvarlighed. Alligevel mener jeg dog at det for at undgå misforståelser er klogt, at SF’s forrretningsudvalg har modificeret Hovedbestyrelsens forslag til: “En del af virksomhedens overskud hensættes i en pulje, som virksomheden i samarbejde med medarbejderne kan bruge til at videreudvikle virksomhedens produkter, øge medarbejdernes kompetencer og sikre udviklingsmuligheder for medarbejderne.” – det bakker jeg op om, ligesom 9 ud 11 andre adspurgte HB-medlemmer benyttet i artiklen.