Skaarups pligtfølelse

Med sit svar (Inf. 18. august) på den kritik jeg har fremført af DF’s Peter Skaarup (PS) gentagne politiske indblanding i domstolenes arbejde, tydeliggøres det at hans ageren ikke blot beror på kynisk strategi, men sågar skal anskues som et resultat af pligtfølelse.

For PS medfører det, at han må blande sig midt i en retssags ankeperiode, for han stoler ikke på, at statsadvokaten selv kan nå til en slutning. Det betyder, at PS vil lovgive indtil domstolene ikke længere har noget råderum i straframmerne. Og denne tilgang er som pot og pande med PS’ afvisning af forskningsresultater der går imod hans tro på, at jorden er flad som en pandekage.

(Information d. 22. august 2008)