Husk – Tirsdagens møde på Frederiksberg – med Alice – tidligere prostitueret – kl. 17.00-18.30

Mødet finder sted:
Tir. d. 8. maj 2007, kl. 17-18.30. (Gratis)
i Byggeriets Hus, Godthåbsvej 33, Frederiksberg (lige overfor Den Blå Hund)

BalderSF 047Hvor er du henne, når du betjener kunderne?

Dette spørgsmål blev Alice stillet mens hun gik rundt og mente, at hun var ‘en lykkelig luder’. Dette satte gang i en langsommelig proces, hvor hun fandt tilbage til sig selv, fik selvværdet tilbage, og besluttede aldrig mere at dele ud af det dyrebareste – sin intimitet og seksualitet.

Folketingskandidat på Frederiksberg og formand for SF’s ligestillingsudvalg, Balder Mørk Andersen, giver dig nu muligheden for at komme til et åbent fyraftensmøde, hvor Alice vil fortælle om sin tid i prostitution og den svære vej ud.

Alice fortæller: ” Jeg startede min tid i prostitution, uden at vide hvad jeg forlod, og uden en anelse om hvad prisen ville blive. Jeg var 39 år, lige blevet skilt, og meget usikker på mig selv og hele verden. Jeg havde en følelse af utilstrækkelighed, og to børn som jeg elskede overalt. De måtte for alt i verden ikke lide nød, aldrig mangle noget.”

I dag kan Alice så i et digt skrive:
” Hvis jeg bare havde vist det
At sjælen får skår og kroppen lider last.
Som hjemvendt soldat fra krigens rædsler
Slikker jeg mine sår”

Alice har ved siden af sit fortsatte arbejde som social- og sundhedsassistent, i 2006 været med til sammen med Reden i København og psykolog Birgitte Lieberkind, at starte støttegruppen Svanerne for kvinder som ønsker at stoppe i prostitution eller som er stoppet, og har brug for støtte til at forblive uden for miljøet.

Om prostitution, og det faktum at 14 % af de danske mænd har købt sex, siger Alice: ” Det er påfaldende at vi er i år 2007, og nogle mænd stadig ikke kan behovsudskyde, hverken når de skal tisse eller have sædafgang. Visse dele af menneskeheden har åbenbart ikke udviklet sig, i samme kraft som teknologien og samfundet i øvrigt.”

“Når en mand skal – så skal han. Men det er altså ikke en menneskeret, at have sex med et andet menneske”, slutter Alice.

Balder: Det glæder mig meget, at kunne indbyde til dette møde, hvor tilhørerne også vil få rig lejlighed til at stille spørgsmål. Alice har utrolig meget på hjerte, og hendes historie og ligefremhed kan ikke undgå, at få folk til at tænke: Hvorfor er det nu lige at vi overhovedet skal have prostitution i en moderne velfærdsstat?

Foruden at være folketingskandidat og formand for henholdsvis SF’s ligestillingsudvalg og SF’s retsudvalg, har Balder Mørk Andersen været medskribent på SF’s prostitutionspolitik, og har gjort meget for at gøde jorden for dens vedtagelse.

I disse dage glæder jeg mig over udsigten til et forbud mod køb af sex i Norge. Jeg er godt gammeldags glad for denne væsentlige beslutning, og jeg håber meget at den bølge som svenskerne startede i 1999, og som nordmændene nu vil hoppe på, vil slå ind mod den danske kyst. Når alle tre lande har fået gennemført en kriminalisering af køb af sex vil Skandinavien kunne fremstå som en samlet styrke i kampen mod køb af sex.

SF har siden 2005 været det eneste parti i Folketinget der har haft et forbud mod køb af sex, som sin vedtagne politik. Jeg har stor tiltro til, at de andre partier følger med i den norske udvikling, så vi med tiden vil opleve et folketing der for alvor tager prostitutionsproblemet alvorligt. Andet kan man i et socialt ansvarligt samfund simpelthen ikke være bekendt.

For som Alice skriver i sidste strofe i af sit digt:
“Skulle bare have vidst at vejen som prostitueret
Ikke er en karriere
Men blot et udtryk for en tilstand.”

For kontakt vedrørende arrangementet: Balder Mørk Andersen, 26140465, www.baldersf.dk, balder@baldersf.dk

9 tanker om “Husk – Tirsdagens møde på Frederiksberg – med Alice – tidligere prostitueret – kl. 17.00-18.30”

 1. Hej Balder

  Nu har du / i afholdt et fyraftensmøde – Hvor taletiden udelukkende
  gik til en tideligere udøvende – der desværre har pådraget sig ar på sjælen af sit arbejde – Herved har folk fået et grundigt indblik i samtlige dårlige sider af hvad arbejdet som prostituerede indebæger – men desværre hører de jo så IKKE om de gode og positive sider af prostitutions faget – ligesom de udøvende piger der på godt og ondt trives med deres arbejde fuldstændigt bliver overhørt i denne debat

  Jeg vil derfor foreslå,at du sammen med SF ligestillingsråd sætter et fyraftens – møde omkring prostitution iværk – hvor der denne gang bliver sat taletid af til en eller flere prostituerede der trives med deres job – jeg gerne personligt deltage med et oplæg – Jeg har nemlig IKKE pådraget mig de samme skader af mit arbejde som feks. Alice – og jeg vil absolut gerne vise folk at arbejdet som prostituerede IKKE nødvendigvis pådrager skader som posttraumatisk strees syndrom – men, at man godt kan være en glad og positiv pige – der trives på godt og ondt med mit arbejde som prostituerede – Nøjagtigt som du og alle øvrige i samfundet trives med jeres arbejde

  Venligst Anja / Team Gimel

 2. Hej Anja
  Det vil jeg tage med til udvalget til overvejelse.
  Blot skal du være klar over, at vi ikke arrangerer møder med nogen blot fordi de har en holdning.

  Hvis vi i SF arrangerer et møde med oplægsholdere, er vi samtidig med til at blåstemple dem som meningshavere der bør lyttes til.

  Derfor kræver dette en udtalt åbenhed over bevæggrunde for deltagelse og anden involvering i prostitutionsverdenen fra Team Gimmels side. Er du (og Knud) villig til dette?

  Det vil selvsagt bero på et subjektivt skøn, hvornår vi i udvalget finder at det tillidsmæsssige er opfyldt, så jeg kan selvsagt ikke love noget.
  Vh. Balder

 3. Hej Balter

  Ærlig talt – du fatter overhoved ikke en levende fis ??? – Balder – er du slet ikke klar over,at størstedelen af de prostituerede samt vores kunder lever en dobbelt tilværelse ???

  Jeg er gift og har børn – og hvem tror du der kommer til at betale prisen – hvis jeg stiller mig frem til offentlig beskuelse for at forsvare mit erhverv ??? Jeg kan godt leve med at folk vender sig om og glor efter mig nede i brugsen og øvrige steder i det lokalsamfund jeg er tilknyttet – men jeg kan IKKE leve med at mine børn efterfølgende bliver moppet i skolen samt af deres kammerater – blot fordi jeg – deres mor har et arbejde som prostituerede.

  Jeg har holdt personlige møder med politikere fra stort set alle partier på Christiansborg – Jeg har mødt op dermed vist mit utilsløret ansigt – Jeg er ved samtlige møder blevet seriøst og positiv modtaget – ligesom de forskellige politikere har rost mig for mit personlige fremmøde samt Team Gimel’s oplæg og arbejde – og ved du hvad Balter – ALLE de pågældende politikere har opfordret mig til at FORSÆTTE det arbejde som Team Gimel gør – for at skabe forbedret arbejds vilkår i prostitutions branchen

  Balder jeg har yderst svært ved at acceptere og forstå din nedladne holdning til Team Gimel’s oplæg og arbejde – Du svarer konsekvent IKKE på de spørgsmål vi stiller dig i vores indlæg – men du går på den anden side sørme ej heller i vejen med at håne de tiltag Team Gimel prøver at komme igennem med – der kunne skabe forbedret vilkår i branchen.

  Balder – HVORFOR er det så magtpålæggende for dig og SF’s ligestillingsråd – at prostitutionsbranchen KUN skal fremstilles som værende noget negativt ??? – HVORFOR får KUN tideligere prostituerede med ar på sjælen taletid ved fyraftens møder ???

  Ville det ikke være relevant at få belyst prostitutions branchen fra såvel de positive som negative sider ???

  Derfor Balder foreslår jeg at du samt SF ligestillingsråd får stablet et nyt fyraftens møde på benene – hvor taletiden denne gang bliver fordelt ud på en eller flere prostituerede der trives på godt og ondt med deres arbejde – og som IKKE har pådraget sig posttraumatisk stresssyndrom i forbindelse med deres job

  Lad nu være med at bilde mig ind, at Alice ikke har haft et budskab på det afholdte fyraftens møde – Jeg VED at Alice går stærkt ind for et forbud af prostitution og en kriminialisering af vores kunder –
  sådanne tiltag vil ALDRIG NOGENSINDE gavne de udøvende i branchen- det vil derimod skade branchen og de udøvende M/K

  Venligst Anja / Team Gimel

 4. Hej Anja
  Jeg finder din kommentar urimelig, men tror delvist at den består i en misforståelse. Du valgte dog selv at åben debatten om dette offentligt, og ikke skrive en privat mail, hvor vi bedre kunne nå til forståelse.

  Jeg udviser altid stor respekt for prostitueredes ønsker om anonymitet, og form på møder. Det kan du jo se, af at jeg kun omtaler Alice som Alice, på trods af at hendes efternavn er kendt.

  Spm. til dig gik kun på hvad jeg og udvalget havde brug for af baggrundsviden, og bundede ikke i, at du skulle stå mere frem end du selv ønsker. Jeg ville aldrig annoncere på en måde som den prostituerede ikke var indforstået med.
  Men du må prøve at forstå, at jeg skal have tilpas med tillid til de oplægsholdere der engageres. Dette kræver åbenhed overfor mig.

  Du skriver at jeg håner og ikke svarer på spm. Det første er ikke sandt, og til det andet vil jeg sige:
  Er du ikke god at henvise til andre politikere der giver sig tid til at debattere denne sag i samme grad som mig?
  Derudover er det en paradoksal beskyldning når man tænker på at Knud aldrig reelt svarer på spm. udfra en nøje tilrettelagt strategi, men altid stiller nye.

  En fortsat korrespondance om mulige møder ønsker jeg kun at tage på mail. Det håber jeg at du forstår. Her påvirker det dog naturligvis også min skrivelyst, at mine mails går videre til en mailliste under Team Gimel, og derfor ligeså meget bliver til et internt redskab for jer.

  Jeg sætter dog pris på, at dig og Knud underskriver sig hver for sig, så man ved hvem man skriver med.
  Vh. Balder

 5. Hej Balder

  Jeg underskriver mig – de indlæg jeg personligt skriver og efterfølgnde poster herpå dit debat forum – Jeg kan også derefter fortælle dig,at Knud er en prostitutions kunde – der lige som jeg lever et dobbeltliv – Han har ligesom jeg – ægteskab og børn – der IKKE kan betale den pris – hans familie ville komme til at bøde for – Hvis han skulle stå offentligt frem.

  Balder ALLE øvrige politikere samt dele af pressen KAN GODT aceptere, at jeg og Knud (Team Gimel) arbejder under dæknavne – Pernille vigsø Bakke ( eller hendes Webmaster) er indehaver af mit civile navn samt postadresse – Så jeg har rigtigt svært ved at indse, hvad SF og du mere kan forlange – for at jeg som prositiuerede bliver taget seriøst.

  Balder gå venligst alle de debatter igennem som Team Gimel har forsøgt at føre konstruktivt med dig – herved vil du IKKE kunne undgå, at finde manglende svar fra din side på vores mange forskellige spørgsmål

  Venligst Anja / Team Gimel

 6. Balder skrev:
  ”når man tænker på at Knud aldrig reelt svarer på spm. udfra en nøje tilrettelagt strategi, men altid stiller nye.”

  Jeg har ingen strategi om ikke at besvare spørgsmål. Jeg mener, jeg har besvaret alle de spørgsmål, du har stillet til mig.

  Hvis du har stillet mig spørgsmål, som du mener, jeg ikke har besvaret, vil jeg bede dig om at gentage spørgsmålene nedenfor, og jeg skal så besvare dem punkt for punkt.

  Knud

 7. Hej…
  Da vi er 3 pædagog studerende fra frøbel seminariet, som er gået igang med at skrive et projekt om prostitution. Efter vi har læst om alices historie, vil vi rigtig gerne i kontakt med hende, hvis det er muligt.
  For at få et indblik i hendes hverdag, samt hendes samarbejde med reden.

  Vi håber på respons -på forhånd tak :o)

  Mvh. Line, Helene og Julie

Der er lukket for kommentarer.