Nej til købesex

I SF har vi besluttet at arbejde for et forbud mod køb af sex samt iværksættelsen af en længere række socialpolitiske tiltag. Det er på tide, at den danske velfærdsstat stikker hovedet ud af busken og aktivt modarbejder, at prostituerede lemlæstes på krop og sind, fordi et patriarkalsk grundet domæne byggende på social marginalisering lever i bedste velgående.

Prostitution er et udtryk for en kapitalistisk, ulig verden, hvor et maskulint defineret seksualsyn skaber et univers, hvor alt er til salg, og hvor frihed for nogle betyder ret til at udnytte andre med langt færre valgmuligheder. Nogle kalder det et frit valg, men glemmer, at ligheden til at vælge friheden fordrer, at vi alle gives bare de nogenlunde samme grundvilkår. Utallige undersøgelser viser, at de prostituerede i langt højere grad end andre borgere har oplevet en opvækst fyldt af
voldelige overgreb, manglende omsorg fra voksne, institutionsophold og mangelfuld skolebaggrund. Troen på, at penge kan løfte dem ud af et liv med store mangler, er gennemgående. Resultatet er et farligt liv, fyldt med stor risiko for voldelige overfald, kønssygdomme, angst, depression og søvnforstyrrelser, samt problemer med at indgå i emotionelle relationer og have et velfungerende seksualliv.

En klassisk myte går på, at prostituerede er et gode, fordi det giver alle mulighed for at få sex. Altså implicit forstået er andres sundhed underordnet den enkeltes krav på udløsning. Det er hovedsageligt mænd, der køber sex – men hvilke mænd er der egentlig tale om? Claus Lautrups køberundersøgelse fastslår med meget stærkt statistisk grundlag, at 14 pct. af de danske mænd har købt sex. Af disse er kun 17 pct. enlige. Kun 8 pct. af køberne ser det som deres eneste mulighed for at få sex. Langt størstedelen (71 pct.) gør det da også, fordi de lige skal prøve det. Med andre ord fordi staten giver dem lov. SF vil ikke være med til at opretholde denne ret.

En anden myte går på, at prostitution forhindrer voldtægt. Altså implicit at nogle kvinder er mindre værd end andre og skal fungere som en ventil, der tager trykket af mændene. Logikken burde da være, at flere prostituerede giver færre voldtægter. Men endskønt antallet af prostituerede er boomet i Danmark i de seneste 10 år, har antallet af anmeldte voldtægter ligget på ca. 600 hvert år. En undersøgelse har dertil vist, at 64 pct. prostituerede er blevet voldtaget af køberne, og at 58 pct. har oplevet det mere end fem gange. I øvrigt anmeldes mange voldtægter af prostituerede ikke,
eftersom der i miljøet er lavstatus i at blive voldtaget. Gøres købet forbudt, vil frygten for at blive anmeldt gøre køberne
ekstra påpasselige med ikke at optræde voldeligt, og mange kvinder vil inden for dette aspekt få begrænset deres skader.

(Jyllandsposten, 9. dec. 2006)

0 tanker om “Nej til købesex”

 1. Vi synes, det er positivt, at SF vil iværksætte en længere række socialpolitiske tiltag ift de prostituerede, og vi glæder os til at se, at det rent faktisk sker.

  I den forbindelse er vi enige med dig i, at samfundet skal sikre, at det enkelte menneske skal have gode valgmuligheder, så kvinder eksempelvis har gode og relevante alternativer til prostitution. Vi er også enige med dig i, at en del prostituerede, bl.a. således som du beskriver det, vantrives som prostituerede. Men vi tvivler på, at du er opmærksom på, at andre prostituerede trives ved deres arbejde på samme måde som den almindelige dansker på godt og ondt trives med sit arbejdede. Og det er jo et væsentligt aspekt, når vi skal analysere de problemstillinger, der knytter sig til prostitution?

  Du fremfører en række tal, men giver kun kildehenvisning til dem, der stammer fra Claus Lautrups undersøgelser. Heraf fremgår det, at 71 % af de mænd, der har besøgt prostituerede, har gjort det fordi, ”de lige skulle prøve det”. Heraf drager du den abrupte konklusion, at de gør det, fordi staten giver dem lov til det. Mener du hermed, at der ikke var nogen mænd, der ”lige skulle prøve det” dengang (og i de lande, hvor) prostitution var ulovligt? Og tror du, at en kriminalisering af kunderne vil medføre, at der ikke længere er nogle mænd ”der lige skal prøve det”? Disse mænd skal ikke lige prøve det, fordi ”staten giver dem lov til det”, men fordi de synes, det er interessant at prøve det. Muligvis vil en kriminalisering for nogle mænd gøre det endnu mere interessant.

  Selvom du måtte have ret i, at der i tilfælde af en kriminalisering af kunderne vil være lidt færre mænd, der lige skal prøve det – hvad så? Så bliver konkurrencen mellem de prostituerede endnu grovere, miljøet bliver forrået, og nogle prostituerede vil arbejde endnu mere i et forsøg på at kompensere for en eventuel indtægtsnedgang. De prostituerede, der vantrives med deres arbejde, vil opleve, at deres situation er blevet endnu vanskelige, så SF’s ønske om at kriminalisere deres kunder vil gøre deres fortvivlede situation endnu mere fortvivlet.

  Du skriver, at ” Gøres købet forbudt, vil frygten for at blive anmeldt gøre køberne ekstra påpasselige med ikke at optræde voldeligt, og mange kvinder vil inden for dette aspekt få begrænset deres skader”. Men hvad bygger du det på?

  Vores vurdering er, at den prostituerede i tilfælde af en kriminalisering, vil være meget, meget mere forsigtige med at anmelde kunderne for noget, idet en sådan anmeldelse, når den rygtes i miljøet, vil være fuldstændige ødelæggende for hendes forretning. Hvis en prostitueret i dag anmelder en kunde, vil mange af de øvrige kunder vurdere, at det formentlig har været med god grund. Hvis prostitution bliver kriminaliseret, vil kundernes første og muligvis eneste reaktion være: lad mig holde mig langt væk fra hende.

  Gennem en kriminalisering taber man også kundernes bidrag til kampen mod sex-slaveri og bagmænd på gulvet, og herved tildeler man hele kampen mod bagmændene et voldsomt slag.

  Vi synes, du – ligesom Hovedbestyrelsesmedlem i SF, Christine Sidenius, på SF’s debatside – ærligt skal erkende, at SF’s forslag om en kriminalisering af prostitutionskunder ikke fremsættes for at hjælpe de prostituerede, hvilket falder logisk i tråd med, at du næppe kan opdrive én eneste prostitueret, der støtter forslaget.

  I stedet for kriminalisering bør SF bygge videre på de positive og udmærkede forslag om en omfattende socialpolitisk indsats, der kan hjælpe de prostituerede, der vantrives ved deres arbejde, ud af prostitution, så det kun er kvinder, der trives med at arbejde som prostituerede, der kommer til at arbejde som prostituerede.

  TEAM GIMEL

  Anja og Knud

 2. Selvfølge er voldtægtssager i Danmark konstant på ca.600 – der har jo ikke været indført forbud mod købesex. I Sverige deriomod er voldtægtssager siden forbudet nærmest eksploderet! En stigning på 80% el.lign.
  Om det tager 30 min. at finde en prostitueret som for 20 år siden eller 10 min. som idag betyder jo kun marginalt noget for antallet af voldtægtssager. Det må jo være forbudet i Sverige som har fået tallet til at eksplodere – eller hvad?

  Hvor har du tallet om de 64% af de prostituerede som er blevet voldtaget af deres kunder fra – det lyder som fri fantasi!? Eller taler du kun om gadeprostituerede – er alle dine konklusioner om prostitution baseret på undersøgelser vedr. gadeprostituerede? Det kan du jo ikke bare overfører til prostituerede generelt! Er det overhovedet en dansk undersøgelse og hvornår blev den foretaget?

 3. Team Gimel fører en saglig debat med gode argumenter – om de har skjulte motiver er da fuldstændig underordnet. Du (Balder) kan jo også sagtens have skjulte motiver, men det eneste afgørende er jo argumenterne. Gå efter bolden istedet for manden – det andet er usagligt udenomssnak og typisk for personer som mangler argumenter og derfor kun har tilbage at prøve at mistænkeliggøre modstanderen. Pinligt og ynkeligt Balder!

 4. Til Christian:
  Prostitution forhindrer ikke voldtægt
  Påstanden om den svenske voldtægts-stigning er ikke lødig. For det første er sagen den, at Sverige 1. april 2005, ændrede måden hvorpå man definerer voldtægt. Denne lovændring betyder, at en større andel af seksuelle overgreb bliver registreret og behandlet som voldtægt. For det andet har stigningen endvidere rod i, at den øgede fokus på voldtægt i Sverige har ført flere anmeldelser med sig.

  Derudover kan jeg fortælle, at det er en myte at prostitution forhindrer voldtægt – og det er tilbagevist mange gange – (uden pt at kunne underbygge det med forskning, lader det til at tendensen er, at det nærmere øger voldtægts-’kulturen’ i et samfund). Se disse links for flere oplysninger: http://www.alkoholviden.dk/page435.asp og http://www.kfukssocialearbejde.dk/uploads/965590politik.pdf
  Når køberen ved, at der begås noget kriminelt, vil dennes grund til at opføre sig ikke-voldeligt, og derved undgå problemer der fører til anmeldelse, være endnu større. Dette giver altså den prostituerede en joker på hånden.

  At påstå at jeg mangler argumenter er ukorrekt, idet jeg her, i aviser og på SF’s debat har skrevet adskilligt om emnet. Nogen gange vælger jeg blot ikke at gentage det hele i en uendelighed. Engang imellem må man måske se i øjnene, at der er en grundlæggende holdningsforskel der skiller, og at yderligere argumentation da desværre er nytteløs.

  Tallene ang. voldtægt stammer herfra: http://www.reden.dk/koebenhavn/uploads/854661politik.pdf
  myte 8. Det angives ikke præcist, hvilke prostituerede der er tale om. Men at kvinder ofte voldtages på bordeller, dvs. udsættes for noget uden samtykke, er gængs viden.

 5. Balder skriver, at ”Når køberen ved, at der begås noget kriminelt, vil dennes grund til at opføre sig ikke-voldeligt, og derved undgå problemer der fører til anmeldelse, være endnu større. Dette giver altså den prostituerede en joker på hånden”.

  Men hvis en prostitueret i en situation, hvor kunderne er kriminaliserede, anmelder en kunde til politiet, vil dette hurtigt rygtes blandt kunderne. Herefter vil ingen kunder opsøge den pågældende prostituerede. Denne prostituerede får fuldstændig ødelagt sin forretning. Det synes Balder og SF – måske – er udmærket. Men virkningen er, at prostituerede i en kriminaliseringssituation i langt mindre grad vil anmelde kunder til politiet. Den joker, den prostituerede har i dag, tages fra hende. Man taber ved en kriminalisering også kunderne som allierede i kampen mod kvindehandel og sexslaveri – til glæde for bagmændene.

  Balder skriver:” Engang imellem må man måske se i øjnene, at der er en grundlæggende holdningsforskel der skiller, og at yderligere argumentation da desværre er nytteløs”.

  Hal Koch definerer demokrati som samtale. Det kan være ganske bekræftende at føre en samtale med nogen, man er enig med. Men det kan være langt mere udviklende at føre en samtale med nogen, der har en grundlæggende anden holdning, hvorved argumenter i høj grad er nyttige.
  Det er i det hele taget bemærkelsesværdigt at iagttage Balders og visse andre kriminaliseringstilhængeres ulyst til at gå i diskussionen om prostitutionskunder skal kriminaliseres eller ej, med dem, der i givet fald rammes af kriminaliseringen – de prostituerede. Balder forholder sig overhovedet ikke til det forhold, at der formentlig ikke kan opdrives én eneste prostitueret, der er tilhænger af, at deres kunder kriminaliseres.

  I øvrigt går diskussionen jo ikke kun på holdningsforskelle. Den går også på facts. Videnscentret (VFC) har i en rapport, vi tidligere har henvist til, konkluderet, at 25 % af de prostituerede trives med deres arbejde, og at de havde et bedre helbred end en kontrolgruppe af ikke-prostituerede.

  Balder hævder, at samtlige kvinder under alle prostitutionsformer får samme traumeskader som krigsveteraner og torturofre: angst, depression, søvnforstyrrelse og strees.

  Der er efter vores opfattelse ikke tvivl om, at det gælder for kvinder, der vantrives som prostituerede. Men, når Balder hævder, at også prostituerede, der jf. VFC-undersøgelsen trives med deres arbejde, skades med de samme traumeskader, som sexslaver, prostituerede narkomaner og kvinder, der vantrives som prostituerede, beder vi ikke Balder om en holdning, men blot om dokumentation.

  Og at dialog mellem mennesker, der som udgangspunkt har grundlæggende holdningsforskel, alligevel kan være nyttig og udviklende, ser di bekræftet, i Balders indlæg til JP, hvori Balder skriver:

  ”Samtidig og gerne inden et forbud bliver en virkelighed, skal der da også gennemføres en længere række socialpolitiske tiltag til direkte gavn for de prostituerede såsom revalidering, gratis psykologhjælp og en generel socialpædagogisk styrkelse, så de med al tydelighed kan se, at kampen mod prostitution har rod i visionen om et velfærdssamfund med overskud til alle”.

  Vi ser en pointe i, at der – inden – et forbud (som vi så er modstandere af) træder i kraft skal gennemføres en række udmærkede socialpolitiske tiltag som en positiv bevægelse i Balders (og måske SF’s ?) position. Det socialpolitiske prioriteres over en kriminalisering. Det er jo første skridt til at erkende, at det, det hele i virkeligheden handler om, er, at hjælpe alle de kvinder, der vantrives som prostituerede, ud af prostitution.

 6. Kvinder bliver ikke voldtaget på bordeller! Gængs viden!!??

  Det at noget sker uden samtykke er ikke det samme som voldtægt! Hvis kunden kysser den prostituerede uden det er aftalt på forhånd er det ikke voldtægt!
  http://www.prostitution.dk er en undersøgelse blandt 128 massagepiger – en større undersøgelse som kun de mest motiverede prostituerede har deltaget i og som sådan næppe er underspillet! Af de 128 var det vist 3 eller 4 der var blevet voldtaget.

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *