Nej til købesex

I SF har vi besluttet at arbejde for et forbud mod køb af sex samt iværksættelsen af en længere række socialpolitiske tiltag. Det er på tide, at den danske velfærdsstat stikker hovedet ud af busken og aktivt modarbejder, at prostituerede lemlæstes på krop og sind, fordi et patriarkalsk grundet domæne byggende på social marginalisering lever i bedste velgående.

Prostitution er et udtryk for en kapitalistisk, ulig verden, hvor et maskulint defineret seksualsyn skaber et univers, hvor alt er til salg, og hvor frihed for nogle betyder ret til at udnytte andre med langt færre valgmuligheder. Nogle kalder det et frit valg, men glemmer, at ligheden til at vælge friheden fordrer, at vi alle gives bare de nogenlunde samme grundvilkår. Utallige undersøgelser viser, at de prostituerede i langt højere grad end andre borgere har oplevet en opvækst fyldt af
voldelige overgreb, manglende omsorg fra voksne, institutionsophold og mangelfuld skolebaggrund. Troen på, at penge kan løfte dem ud af et liv med store mangler, er gennemgående. Resultatet er et farligt liv, fyldt med stor risiko for voldelige overfald, kønssygdomme, angst, depression og søvnforstyrrelser, samt problemer med at indgå i emotionelle relationer og have et velfungerende seksualliv.

En klassisk myte går på, at prostituerede er et gode, fordi det giver alle mulighed for at få sex. Altså implicit forstået er andres sundhed underordnet den enkeltes krav på udløsning. Det er hovedsageligt mænd, der køber sex – men hvilke mænd er der egentlig tale om? Claus Lautrups køberundersøgelse fastslår med meget stærkt statistisk grundlag, at 14 pct. af de danske mænd har købt sex. Af disse er kun 17 pct. enlige. Kun 8 pct. af køberne ser det som deres eneste mulighed for at få sex. Langt størstedelen (71 pct.) gør det da også, fordi de lige skal prøve det. Med andre ord fordi staten giver dem lov. SF vil ikke være med til at opretholde denne ret.

En anden myte går på, at prostitution forhindrer voldtægt. Altså implicit at nogle kvinder er mindre værd end andre og skal fungere som en ventil, der tager trykket af mændene. Logikken burde da være, at flere prostituerede giver færre voldtægter. Men endskønt antallet af prostituerede er boomet i Danmark i de seneste 10 år, har antallet af anmeldte voldtægter ligget på ca. 600 hvert år. En undersøgelse har dertil vist, at 64 pct. prostituerede er blevet voldtaget af køberne, og at 58 pct. har oplevet det mere end fem gange. I øvrigt anmeldes mange voldtægter af prostituerede ikke,
eftersom der i miljøet er lavstatus i at blive voldtaget. Gøres købet forbudt, vil frygten for at blive anmeldt gøre køberne
ekstra påpasselige med ikke at optræde voldeligt, og mange kvinder vil inden for dette aspekt få begrænset deres skader.

(Jyllandsposten, 9. dec. 2006)