Rigspolitiet frygter ikke forbud mod sexkøb !!

Ritzau har udsendt denne særdeles væsentlige skrivelse, som jeg glæder mig meget over. Endnu engang bekræftes det, at vi i SF har sat kursen den rette vej:

Frygten for mere vold i prostitutionsmiljøet kan ikke bruges som argument mod et eventuelt dansk forbud mod at købe sex hos en prostitueret, skriver Nyhedsbrevet 3F.
Det fastslår politimester Jakob Scharf fra Rigspolitiet. I et svar til Folketinget skriver han nemlig:
“Der er imidlertid ikke efter Rigspolitiets opfattelse grundlag for at antage, at et forbud rettet mod kunder i prostitutionsmiljøet i sig selv vil have større betydning for omfanget af voldsudøvelsen.”
Enhedslistens Line Barfod, som har bedt om Rigspolitiets vurdering, kalder svaret fra Scharf for “et vigtigt signal.”
– Det er et synspunkt, som er vigtigt at få ind i den danske debat om, hvor vidt det skal gøres strafbart at købe sex hos prostituerede eller ej, siger Line Barfod til Nyhedsbrevet 3F.
Da Sverige i 1999 som det første land i verden valgte at straffe (mandlige) prostitutionskunder, mens de (kvindelige) prostituerede selv går fri, lød der mange advarende røster i den svenske debat:
Kriminaliseringen alene af kunderne ville uundgåeligt føre til mere vold i prostitutionsmiljøet, fordi “de pæne kunder” nu ville holde sig væk, så der kun var “de slemme kunder” tilbage til kvinderne på gaden.
Med Jakob Scharfs svar til Folketinget ligger vejen nu åben for en bredere debat om et eventuelt dansk forbud mod sexkøb. Kun ét dansk parti, SF, støtter tanken om at kriminalisere sexkøberne, mens de fleste øvrige partier er delt på spørgsmålet.
I Norge raser debatten om, hvor vidt en kriminalisering af sexkøberne er vejen frem mod et voksende antal gadeprostituerede. Især opfører hundredvis af unge piger fra Nigeria sig meget påtrængende på gaderne i Oslos centrum.
Stortinget er indtil videre delt på spørgsmålet, men blandt andre Oslos politidirektør har nu opfordret justitsministeren til at gøre som i Sverige, nemlig indføre et forbud mod sexkøb. Det er nødvendigt, mener politidirektøren, hvis politiet skal have bedre muligheder for at håndtere den voldsomt stigende gadeprostitution.
Erfaringerne med kampen mod prostitution og kvindehandel i de nordiske lande skal nu evalueres, har Nordisk Råd besluttet.
Alligevel er der ikke kommet mere vold, lyder vurderingen fra politiet i Stockholm. Dels har der altid været vold i prostitutionsmiljøet, dels foregår meget af volden mellem kvinderne og deres hallick, dvs. alfons.
Der er heller ikke nogen dokumentation fra f.eks. hospitaler om, at forbuddet har ført til mere vold, selv om svenske gadeprostituerede nok har fået det sværere, fordi antallet af kunder er dalet.