Et SF-grønt budget

Det seje grønne arbejde fra SF i kommunalbestyrelsen er i det kommende budget blevet til konkret virkelighed. Det er således et klima-og miljøfokuseret, energiforudseende samt cykel- og busvenligt budget vi har med at gøre.

Vi skal have mindsket luftforureningen. For at lykkes med dette bør vi til enhver tid gøre den kollektive trafik og cykelmulighederne bedre for derigennem at give os alle det bedst mulige alternativ til bilkørslen. Derfor er vi i SF glade for, at de eksisterende servicebusser udvides til egentlige ”Frederiksbergbusser” med yderligere en linje og en udvidet køreplan og halvtimedrift. SF’s forslag om en cykelpakke fandt til stor glæde tilslutning, så vi nu bl.a. får etableret ”cykelstationer” med trykpumper, trykmålere og vandposter samt en cykelparkeringsanalyse, så vi finder ud af hvor vi kan gøre det meget bedre.

Derudover ser vi i SF frem til at få revideret den nuværende parkeringsmodel, og få færdigbehandlet en luftforureningsstrategi med konkrete initiativer.
Skybruddene truer i fremtiden, selvom det i sommers var helt ekstremt. Derfor opgraderer vi nu på miljørådgivningsindsatsen og med kommunale klimatilpasningsprojekter. Det kan være etablering af grønne tage, opsamling og genbrug af regnvand, vandgennemtrængelige belægninger samt mindre projekter med lokal afledning af regnvand (LAR), lokale bassiner og kanaler på kommunale arealer.

Energirenoveringer har længe været et tema for SF, og nu søsætter kommunen en omfattende energistrategisk partnerskabsmodel, kaldet FRESCO (Frederiksberg ESCO). FRESCO forventes at nedbringe kommunens nuværende energiforbrug med op til 30 pct. Med en investering over de næste 4 år på 150 mio. kr. har vi givet os selv mulighed for at blive en foregangskommune inden for klima og bæredygtighed

Arbejdet slutter ikke her for SF, men vi har med dette budget fået et rigtig godt afsæt for videre handling i bestræbelserne på at skabe et ægte grøn kommune – ikke bare pyntegrøn.

(Bragt i Frederiksberg Bladet d. 4. oktober 2011)

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *