Bliver DF nogensinde stuerene?

Gennemlæste i dag referatet fra folketingets første behandling af lovforslag nr. L 88:
Forslag til lov om ændring af straffeloven. (Ophævelse af straffelovens blasfemibestemmelse). Af Jesper Langballe (DF) m.fl. (Fremsat 28/11 2006). Find det her under Folketingets dokumenter, gå ind i ‘Møder i Folketingssalen’ – scroll ned og tryk på 27. februar – tryk på dagsordens punkt 11 – tryk på ‘Samtlige taler’.

I modsætning til i året 2004-05, hvor DF stillede det samme forslag, var der ikke nogen bemærkninger med denne gang, som et forsøg fra DF på at skjule deres underliggende dagsorden. Men så er det jo godt at vi har Søren Kraarup:

Det er da klart, der er andre religioner end kristendommen, men det er lige så klart, at det er kristendommen, der er grundlaget for det samfund, vi lever i med kristendommens kategoriske sondring imellem det åndelige og det verdslige regimente.
Vil fru Birthe Rønn Hornbech ikke give mig ret i, at der er noget meget betænkeligt i, at vi prisgiver vores egen forudsætning for at lege tolerant og indbydende over for ting, der ikke blot er forskellige fra os, men direkte sigter efter at undertrykke og for så vidt udrydde os, sådan som islam som bekendt altid har gjort? Der er fjorten hundrede års historie at henholde sig til. Er det ikke betænkeligt, at man, fordi der er nogle, der taler om, at de føler deres religiøse følelse krænket, begynder at forsvare noget, der er meningsløst ud fra vores udgangspunkt?

Ovenstående religionskamp er måske nok eksemplet par excellence på hvorfor forslaget ikke kan samle flertal.