Opstilling til SF’s Hovedbestyrelse 2006-2008

Vi er nu oppositionens ledende parti, med blomstrende mod og en sund ideologisk forankring der ikke ligger på havets bund. Sammen skal vi dog styrke:

  • De positive store fortællinger som skal præge folks syn på SF.
  • Den kulturelle kamp, hvor vores definition på individuel frihed i en fælleskabs-samklang skal sejre. Vi vil åbne verden med frihed i fælleskab.
  • Evnen til at give modige bud på integration – pege på problemerne uden at forstærke dem. Samt modsvare det reaktionære hængedyng i alle dets former.

Vi er gode på følgende områder, men kan altid blive endnu bedre til:

  • At være det grønne og bæredygtige parti, der arbejder mod rovdrift på naturen
  • At være det globalt ansvarlige parti, der kæmper for global ansvarlighed og mod en uretfærdig handel der fastholder folk i armod.
  • At involvere mennesker og undgå umyndiggørelse.
  • At udfordre de magtstrukturer som fastholder og hæmmer menneskers frihed.
  • At skabe ligestilling for både mænd og kvinder.
  • At vise at vi er et parti der støtter iværksætteri, og selvstændige erhvervsdrivende. Et erhvervspolitisk program er nødvendigt.

Som initiativrigt HB-medlem vil jeg arbejde for et modigt SF med en lyttende, samarbejdende, offensiv og tydeligt kommunikerende ledelse. Selv agerer jeg altid ud fra min overbevisning – siger hvad jeg gør – gør hvad jeg siger – og står ved det.