Tag-arkiv: Lokalavisen Frederiksberg

Ingen taxaer i busbanerne

Lokalavisen omtalte den 10. april i en redaktionel artikel, kommunalbestyrelsens beslutning om at sende Liberal Alliances forslag om at tillade taxaer at køre i busbaner på vejstrækninger i kommunen, tilbage til udvalgsbehandling.

Af artikel fremgik det, at undertegnede ”malende beskrev alle de ulykker, der ville falde ned over Frederiksberg, hvis taxierne fik lov at køre i busbanen på Roskildevej .” Nuvel, det er korrekt, at jeg reelt frygter den øgede ulykkesrisiko såfremt højrefløjen ender med at vedtage forslaget, men jeg føler nu nok alligevel anledning til at uddybe SF’s modstand mod forslaget. Læs videre Ingen taxaer i busbanerne

Kommentar fra SF vedr. ophør af samarbejde med Tryghedsplejen

SF har i Magistraten stillet adskillige kritiske spørgsmål til kommunens samarbejde på ledsageområdet med Tryghedsplejen. En undersøgelse fra revisionsfirmaet KPMG har nu understøttet store dele af vores bekymring. I SF stiller vi os derfor tilfreds med at Frederiksbergs brug af Tryghedsplejen nu bringes til ophør. Læs videre Kommentar fra SF vedr. ophør af samarbejde med Tryghedsplejen

SF vil have styr på inklusionen

SF på Frederiksberg rådhus stillede på det seneste kommunalbestyrelsesmøde forslag om, at der gennemføres en spørgeskemaundersøgelse blandt kommunens folkeskolelærere, pædagoger og skoleledere om arbejdet med inklusion i folkeskolen.

Om forslaget fortæller rådmand og medlem af Undervisningsudvalget, Balder Mørk Andersen:

“I SF mener vi grundlæggende, at visionen… om at 96 % af alle skoleelever skal være inkluderet i normalområdet i 2015, er den rigtige vej at gå. På trods af dette er vi dog nervøse ved om dette mål kan nås uden for mange utilsigtede negative konsekvenser for både elever og lærere. Vi ønsker derfor allerede nu at få mulighed for politisk at forholde os til, hvordan situationen opleves af dem der er tættest på den, nemlig lærere og pædagoger samt skoleledere. Læs videre SF vil have styr på inklusionen

Venstre og Liberal Alliance gambler med børnene

I forbindelse med budgetlægningen for 2014 og årene frem ønskede de to partier at gøre den frederiksbergske folkeskole til en købmandsforretning via salg af pladser til udenbys elever. En økonomisk strategi der mest af alt lignede fugle på taget al den stund at vi overhovedet ikke har pladsen, men i de kommende år ser ud til at skulle rumme flere frederiksberg-elever end først antaget. Samtidig kærede man sig ikke om den udfordring lærerne allerede har med inklusionsindsats, og gennemførsel af folkeskolereformen. Læs videre Venstre og Liberal Alliance gambler med børnene

SF: Café Kram kan genopstå på Sundhedscentret

I SF har man med stor ærgrelse noteret sig at Diakonissestiftelsen ikke længere brænder for at huse Café Kram i Glassalen. I partiets øjne har caféen været et helt centralt tilbud på Frederiksberg til mennesker der har haft et behov for omsorg og nærvær, som de ikke har kunnet få dækket andetsteds. Læs videre SF: Café Kram kan genopstå på Sundhedscentret

Lys i mørket for SF

For SF på Frederiksberg var der naturligvis ærgrelse over at man gik tilbage med to mandater, men rådmand og spidskandidat Balder Mørk Andersen finder alligevel grund til at glæde sig over at godt 5.000 vælgere har anerkendt partiets hårde og målrettede indsats i de sidste fire år.

“Vi vidste godt at SF ville gå tilbage. De landspolitiske tendenser er ikke sådan at løbe fra. Jeg tager dog den tillidserklæring fra de borgere der har stemt på os, som et signal om at man har lagt mærke til vores visioner både før og under valgkampen, samt vores fællesskabsbaserede valgkamp”, siger Balder Mørk Andersen. Læs videre Lys i mørket for SF

Parkeringsforlig parkeret

Frederiksberg vil desværre vedblive at være hele hovedstadens overfyldte gratis parkeringsplads så længe der ikke er vilje på højrefløjen til at ændre på tilstanden. Frederiksbergborgerne er utilfredse, for de skal dagligt kæmpe om pladserne med pendlere og folk med ærinde i Københavns Kommune. Læs videre Parkeringsforlig parkeret

Pædagogiske kompetencer

Institutioner er ikke opbevaring men en mulighed for at give alle børn en sjov, udfordrende og tryg hverdag. Pædagogerne skal skabe rammerne for et stimulerede læringsmiljø og en tryg dagligdag, hvor trivsel og udvikling er i centrum. Men det kræver også fokus på arbejdsvilkår- og miljø. For overbelastede pædagoger har sværere ved at løfte denne opgave. Derfor arbejder vi i SF på at få flere pædagoger i daginstitutionerne. Det vil give mere tid til pædagogisk nærvær og læring. Og så skal vi konstant videreudvikle fagligheden og derved øge respekten for faget. Herunder ved at sikre en betalt pædagogisk dag i alle institutioner.

Læs videre Pædagogiske kompetencer

SF på Frederiksberg: Vi skal fortsat være vores egen herre

“Den radikale borgmester Anna Mee Allerslev slår gækken løs med forslaget om at sammenlægge Kbh. og Frb. og får som ventet medietid på det. I SF finder vi det ejendommeligt at observere den manglende radikale kommunikation på tværs af kommunegrænsen”‘ siger partiets rådmand og spidskandidat Balder Mørk Andersen. Læs videre SF på Frederiksberg: Vi skal fortsat være vores egen herre

Ungdommen skal have sit eget råd

De unge på Frederiksberg får indflydelse på kommunens politik gennem et særligt ungdomsråd, som SF ønsker at oprette efter kommunalvalget.

Et ungdomsråd på linje med Ældrerådet og Integrationsrådet. Det foreslår SF Frederiksberg i partiets valgprogram til kommunalvalget.

– Frederiksberg får flere unge i de kommende år. Derfor skal byen åbne sig og give mere indflydelse til dem i forhold til de beslutninger, der tages på rådhuset. Vi undrer os over den lukkethed, kommunen praktiserer i forhold til de unge, siger spidskandidat Balder Mørk Andersen, SF Frederiksberg. Læs videre Ungdommen skal have sit eget råd