Tag-arkiv: Lokalavisen Frederiksberg

Går Venstre ind for ytringsfrihed ? – om Grevil-møde på Frb.

Kommentar til Jan E. Jørgensens modstand mod Frank Grevil-debatmødet på Frederiksberg Hovedbibliotek. Tilsyneladende ikke – er det svar man får, når man læser Kommunalbestyrelsesmedlem Jan E. Jørgensens (V) kommentarer til mødet med Frank Grevil på Frederiksberg Hovedbibliotek, i JP-Kbh. 23 sep. Her slår han på tromme for, at kommunen ikke skal medvirke til, at arrangere et møde med en kontroversiel person som Frank Grevil.

I fremtiden vil Jan E. have politisk kontrol med, hvilke debatarrangementer der skal arrangeres i kommunalt regi, og hvem der skal gives taleret. Kort sagt – sindelags- og ytringsfrihedskontrol.
Min fordømmelse af denne antidemokratiske tankegang er stor, og læserne kan nok bedst selv se, hvilke tidligere og nuværende statsregimer Jan E. ønsker indført i Danmark. Troede man historisk på, at Venstre varetog de lokalt funderede demokratiske interesser, kan man godt tro om igen. Her viser Venstre sit sande ansigt.

Jan E. er formand for børne- og undervisningsudvalget på Frederiksberg. Jeg mener, at han diskvalificerer sig selv til en sådan post, ved at komme med denne form for antidemokratiske ytringer.
Demokratisk pluralistisk debat er en grundsten i vores samfund. Hvis Jan E. ikke anerkender dette, hvordan kan han da på nogen måde have ansvaret for et område, der varetager den første periodes vigtige dannelse, af demokratisk tænkende og frisindede borgere. Den næste konsekvens må jo være, at Jan E. fra politisk hold vil have fjernet de afsnit i historiebøgerne som han ikke kan forliges med.

Heldigvis er der medarbejdere på Hovedbiblioteket, der bedre kan varetage debat og folkeoplysning end Jan E. Samt andre partier, der har forstået vores demokrati og ønsker at værne om det.

(Lokalavisen Frederiksberg 29. september 2005)

Ligestilling skal forbedres – på Frb.

Farvestrålende plakater med teksten “Kvinder du’r alligevel ikke til karriere” var, hvad der mødte morgenfriske Frederiksberg-borgere torsdag d. 25. Stoppede du op, og glædede dig over den politiske plakatkunsts genfødsel. Blev du som kvinde vred, da netop du jo er afdelingsleder. Eller trak du som mand på smilebåndet, og tænkte “Hvor har de ret”?
I SF håber vi grundlæggende, at de som det første bare udløste en reaktion. Denne skal så åbne op for lydhørhed for, at vi i højt besungne ligestillings-Danmark, har meget langt endnu – også på Frederiksberg.

Kommunen har just udfyldt Ligestillingsministerens udsendte spørgeskema for 2005. Resultatet er nedslående. I kommunen er ligestilling kun en del af personalepolitikken, med decentrale ledere og altså ikke noget overordnet mål for ledelsen. Dette viser sig bl.a. ved, at man ingen handlingsplaner har for konkrete indsatser indenfor ligestilling. Man har ingen projekter hvor kønsperspektivet tænkes ind i arbejdet, og kun få kommunale beslutninger bliver undersøgt for kønsmæssig uhensigtsmæssighed. Da dette er en del af Ligestillingslovens § 4, må man konstatere, at Frederiksberg ikke lever op til loven. Af største nødvendighed er det, at der bliver politisk repræsentation i ligebehandlingsudvalget. SF stod gerne for at besætte en sådan post, og sørge for, at Frederiksberg fremover tager ligestillingen alvorligt. På www.baldersf.dk kan der ses en længere række ligestillingsforslag.

Skønt SF´s kampagne retter fokus på kvinder og arbejdsmarkedet, skal mændene ikke fortvivle. Bag de fem plakaters budskaber om: ligeløn, barsel, mobning, sexchikane og kosmetiske krav, er at både kvinder og mænd skal sikres et reelt frit valg. Samfunds-ligestillingen skal ses som en syntetisk helhed, hvor bedre vilkår for det ene køn, fører nye perspektiver med sig for det andet. Selv på Frederiksberg kræver det lighed, at vi alle kan få frihed, og øget råderum til at være mand og kvinde som vi har lyst til. Og har du som kvinde lyst til karriere! Eller som mand til at prioritere børnene! Gør det da, for det duer kvinder og mænd selvfølgelig også til!

(Lokalavisen Frederiksberg 8. september 2005)