Kategoriarkiv: SOCIALPOLITIK

SF vil hæve kontanthjælpen

Inden den afgørende 2. behandling af budgettet for 2014 gør SF det nu klart, at de foreslår et løft af kontanthjælpen på Frederiksberg. Kommunen har traditionelt ligget en del lavere end København på det vejledende rådighedsbeløb. På Frederiksberg er beløbet for enlige 3.600 kr. og for samlevende 6.000 kr. om måneden. I København er de tilsvarende tal 4.982 kr. og 8.220 kr.

SF’s rådmand Balder Mørk Andersen forklarer: ”Sidste år kæmpede vi os ved forhandlingerne til en lille stigning der betød at afstanden til den københavnske kontanthjælp fastholdtes på status quo. I år hvor der er råderum, mener vi at det er på sin plads, at hjælpe med til at løfte levestandarden for en gruppe af borgere der har meget mindre end gennemsnittet.” Læs videre SF vil hæve kontanthjælpen

SF vil åbne skolekolonierne for socialt udsatte

Når man er socialt og økonomisk udsat er afbræk i dagligdagen og nye oplevelser og indtryk ikke det der er allermest overskud til. Det ønsker SF nu at gøre noget ved. I SF’s budgetforslag for 2014-17 afsættes der således midler til at gennemføre forlængede weekendture til kommunens kolonier i Odsherred.

SF’s rådmand og spidskandidat Balder Mørk Andersen forklarer: “Vi har en gylden mulighed for at gøre noget rigtig godt for en gruppe borgere der måske end ikke kan huske sidst de havde en sådan rejse- og naturoplevelse. Det kan give ny gejst og energi til måske at få løftet sig op af et sort hul. Oplevelsen af i fællesskab med andre at blive blæst igennem ved havet, eller nyde solens varme liggende på en græsplæne kan betyde mere end vi andre aner.” Læs videre SF vil åbne skolekolonierne for socialt udsatte

Kampen for skæve boliger bær frugt

Frederiksberg rummer en lille gruppe af særligt udsatte og hjemløse borgere, som har svært ved at indpasse sig, eller ikke magter at bo i traditionelt udlejningsbyggeri. SF har i snart fire år kæmpet en indædt kamp for at få opført nogle boliger til disse borgere. Det ser nu endelig ud til at skulle lykkes, idet midlerne afsat i budget 2014, nu kan blive brugt på at etablere tre skæve boliger på Roskildevej 54 (Solbjerg Parkkirkegård). Kirkeministeriet har nemlig senest tilkendegivet, at de ikke har indvendinger. Læs videre Kampen for skæve boliger bær frugt

Flere underretninger – flere sager – flere socialrådgivere?

I Børneudvalget har vi tidligere undret os over, hvorfor der kom så få underretninger fra bl.a. daginstitutionerne, som jo er et oplagt sted at få øje på børn der mistrives i hjemmet. Den tendens synes nu at være vendt, idet Familieafdelingen i årene 2009-12 modtog henholdsvis 309, 394, 420 og 516 nye henvendelser eller underretninger inden for det psykosociale område. Kommunerne får nu over en bred kam flere underretninger, og i fx Vejle har det betydet fem nyansatte socialrådgivere. Læs videre Flere underretninger – flere sager – flere socialrådgivere?

SF glæder sig med Café Paraplyen

Ved budgetforhandlingerne for 2012 stillede SF forslag om, at der bevilligedes penge til at Café Paraplyen på Nyelandsvej, som er en del af KFUM’s sociale arbejde, kunne holde åbent om søndagen. Det var nemlig vores erfaring, at der var adskillige ensomme eller udsatte borgere for hvem en weekend kunne synes meget lang og tung. Læs videre SF glæder sig med Café Paraplyen

Skyderier på Frederiksberg

I dagens udgave af Frederiksberg Bladet giver jeg et kort input til skyderierne på Frederiksberg: http://dinby.dk/frederiksberg-bladet/vrede-over-skyderi

”Vi har inden for kort tid oplevet to rystende skudepisoder på Frederiksberg. En ung mand har mistet livet og det sagtens kunne nemt være sket for Lars Hedegaard. I sin essens er episoderne væsensforskellige, men i SF føler vi den samme afsky for dem begge.”

”Når skuddene falder fra hoften er der kun al mulig grund til at politikere ikke nødes til at gøre det samme via uovervejede populistiske udmeldinger. Vi har brug for at stå sammen om et trygt samfund med en fri debat, uden selv at puste til frygten, og derved uforvarende give køb på de grundsten vores demokrati bygger på.” Læs videre Skyderier på Frederiksberg

Glæde på Flinten

For SF var det helt centralt, at der blev afsat midler til at understøtte det nødvendige arbejde der bliver gjort på kommunens væresteder, og ved årets budgetforhandlinger lykkedes det at få afsat 450.000 kr. i alle årene frem til 2016. Dvs. samlet set 1,8 millioner kr.

”Når vi i så høj grad arbejder for at løfte denne dagsorden, er det primært fordi vi ønsker et samfund, hvor dem der har det sværest ikke skal betale regningen. En relativt beskeden budgetpost i det store hele, kan således have enorm positiv effekt for et værested som Flinten, forklarer SF’s rådmand Balder Mørk Andersen. Læs videre Glæde på Flinten

Café Paraplyen – søndagsåbent

Med budgetaftalen for i år fik SF afsat 200.000, så Café Paraplyen kan holde søndagsåbent. Café Paraplyen drives af KFUM’s sociale arbejde i samarbejde med Frederiksberg Kommune, og er et værested for udsatte borgere, hvor man kan få et måltid varm mad i venlige og rare omgivelser.
Både gæster og de frivillige har været glade for den ekstra åbningstid, og der er kommet nye brugere til. Læs videre Café Paraplyen – søndagsåbent

Prostitution: Et liv i frygt for vold

’Vejen ud’ er titlen på den seneste udgivelse om prostitution fra Socialstyrelsen og Det Nationale Forskningscenter for Velfærd (SFI). Og der er så sandelig brug for et samfund der tager det på sig, at hjælpe prostituerede videre i livet. Væk fra en tilværelse med vold og voldtægt. På trods af dette aspekt nedtones, skrives der dog: ”Oplevelsen af risikoen for at blive udsat for vold er dog til stede hos alle prostituerede, og de tager derfor forholdsregler for at beskytte sig og for at forebygge volden.” Læs videre Prostitution: Et liv i frygt for vold

Beslutningsforslag fra SF om projekt med sociale tillidsmænd.

Baggrund: 
Sociale tillidsmænd kan have forskellige funktioner:  

  • Forebygge sygefravær 
  • Hjælpe med problemer i forbindelse med f.eks. skilsmisse, alkoholmisbrug eller boligproblemer 
  • Integration og modtagelse af nye kolleger, som ellers kan have svært ved at få fodfæste på arbejdsmarkedet 
  • Støtte fastholdelse og modvirke marginalisering af kolleger med vanskeligheder Læs videre Beslutningsforslag fra SF om projekt med sociale tillidsmænd.