Kategoriarkiv: LIGESTILLING

Kvinder smider tøjet for velgørenhed (men ikke for ligestilling)

Hvorfor er det nu lige, at seksualiseret afklædthed er nødvendigt for at samle penge ind til gode formål?
I Sverige har 12 svenske kvinder smidt tøjet for at samle penge ind til forskning i den såkaldte genusmedicin ved Karolinska Institutet. Læs videre Kvinder smider tøjet for velgørenhed (men ikke for ligestilling)

Lige ved og næsten…

Ca. 71 stemmer mere til SF, og jeg havde været inde i KB. Det er små ting der afgører den slags – såsom placeringer af plakater – om folk får læst et par læserbreve – nu får nået at se på min hjemmeside – interne prioriteringer – en enkelt paneldebat mere – at mine læserbreve ikke bliver optaget i de to sidste vigtige udgaver af Frederiksberg Bladet og at jeg derfor ikke får gjort opmærksom på mit ligestillings-program. Læs videre Lige ved og næsten…

En mandlig kandidat taler ligestilling

Hvorfor nu det – mænd koncentrerer sig jo om trafik og skat ikk!
Nej, ikke her – ligestilling er en vigtig kamp for både mænd og kvinder, som begge vil nyde godt af dette. Læs derfor mit 27 punkts program for Frederiksberg, med mange tiltag der kan bruges andre steder:
Frederiksberg som et ligestillingsfyrtårn

På min valgplakat ses det ligeledes, at dette er anderledes:
Balder Mørk Andersens valgplakat-KV 2005

Søren Pind som homoseksuelt offerdyr

Pind’en omtales i en vittighedsstribe på Ritts hjemmeside – som en der “hu hej” vil score stemmer ved at kalde sig for bøsse. Ironien er metertyk, men Pind kunne på ingen måde se det sjove og krævede en undskyldning og en tilbagetrækning (det er jo sådan på mode). Hvorvidt striben er sjov eller sund for den seksuelle ligestilling vil jeg ikke debattere her – for som man siger: ” Om smag kan der ikke diskuteres” (-; Læs videre Søren Pind som homoseksuelt offerdyr

Ligestilling skal forbedres

Farvestrålende plakater med teksten ‘Kvinder du’r alligevel ikke til karriere’ var, hvad der mødte morgenfriske Frederiksberg-borgere torsdag d. 25. Stoppede du op, og glædede dig over den politiske plakatkunsts genfødsel. Blev du som kvinde vred, da netop du jo er afdelingsleder. Eller trak du som mand på smilebåndet, og tænkte ‘Hvor har de ret?’
I SF håber vi grundlæggende, at de som det første bare udløste en reaktion. Læs videre Ligestilling skal forbedres

Ligestilling skal forbedres – på Frb.

Farvestrålende plakater med teksten “Kvinder du’r alligevel ikke til karriere” var, hvad der mødte morgenfriske Frederiksberg-borgere torsdag d. 25. Stoppede du op, og glædede dig over den politiske plakatkunsts genfødsel. Blev du som kvinde vred, da netop du jo er afdelingsleder. Eller trak du som mand på smilebåndet, og tænkte “Hvor har de ret”?
I SF håber vi grundlæggende, at de som det første bare udløste en reaktion. Denne skal så åbne op for lydhørhed for, at vi i højt besungne ligestillings-Danmark, har meget langt endnu – også på Frederiksberg.

Kommunen har just udfyldt Ligestillingsministerens udsendte spørgeskema for 2005. Resultatet er nedslående. I kommunen er ligestilling kun en del af personalepolitikken, med decentrale ledere og altså ikke noget overordnet mål for ledelsen. Dette viser sig bl.a. ved, at man ingen handlingsplaner har for konkrete indsatser indenfor ligestilling. Man har ingen projekter hvor kønsperspektivet tænkes ind i arbejdet, og kun få kommunale beslutninger bliver undersøgt for kønsmæssig uhensigtsmæssighed. Da dette er en del af Ligestillingslovens § 4, må man konstatere, at Frederiksberg ikke lever op til loven. Af største nødvendighed er det, at der bliver politisk repræsentation i ligebehandlingsudvalget. SF stod gerne for at besætte en sådan post, og sørge for, at Frederiksberg fremover tager ligestillingen alvorligt. På www.baldersf.dk kan der ses en længere række ligestillingsforslag.

Skønt SF´s kampagne retter fokus på kvinder og arbejdsmarkedet, skal mændene ikke fortvivle. Bag de fem plakaters budskaber om: ligeløn, barsel, mobning, sexchikane og kosmetiske krav, er at både kvinder og mænd skal sikres et reelt frit valg. Samfunds-ligestillingen skal ses som en syntetisk helhed, hvor bedre vilkår for det ene køn, fører nye perspektiver med sig for det andet. Selv på Frederiksberg kræver det lighed, at vi alle kan få frihed, og øget råderum til at være mand og kvinde som vi har lyst til. Og har du som kvinde lyst til karriere! Eller som mand til at prioritere børnene! Gør det da, for det duer kvinder og mænd selvfølgelig også til!

(Lokalavisen Frederiksberg 8. september 2005)

Ligestilling og kunstig befrugtning i SF

Uenige med Anne Grete Homsgaard og Margrete Auken
Svar fra SF’s feministiske tæskehold om lesbiskes adgang til kunstig befrugtning

Af: Charlotte Gerhauge, Michael Bang, Marie Daugaard, Lotte Thiim Bertelsen og Balder Mørk Andersen

Som medlemmer af SF’s feministiske tæskehold er vi uenige med Anne Grete Holmsgaards (AGH) og Margrethe Aukens (MA) udtalelser om, at lesbiske ikke skal have adgang til kunstig befrugtning på lige vilkår med heteroseksuelle kvinder (kommentar den 3. august). Vi kæmper for lige rettigheder for alle uanset seksuel orientering. Vi mener ligesom AGH og MA, at børn har rettigheder, men de har først og fremmest ret til gode forældre. Og i den forbindelse spiller det ingen rolle, om forældrene er homo- eller heteroseksuelle. Det er også SF’s officielle politik.

Diskussionen er i høj grad kønspolitisk. Bag argumenter om, at der skal være en mor og en far til et barn, ligger ofte en antagelse om, at kvinder og mænd bidrager med noget grundlæggende forskelligt. Det mener vi ikke. Kvinder og mænd er forskellige, men det er kvinder også indbyrdes – ligesom mænd er det indbyrdes! Kønnet siger ikke noget om, hvilke egenskaber og roller man bidrager med som forældre.
Vi ønsker ligestilling – og dermed, at vi kan være kvinder og mænd og forældre på de måder, vi har lyst til i stedet for at skulle sættes i bås efter andres normer og opfattelser.

(Information, 13. august 2005)