Kategoriarkiv: ARBEJDSMARKED

I praktik hos Café Cadeau

Frivilligdag hos Café CadeauFredag d. 27. september var jeg i praktik hos Café Cadeau på H.C. Ørstedsvej. Det kom der følgende artikel ud af:

Tættere på konsekvenserne

Café Cadeau på H.C. Ørstedsvej 28 danner ramme for et Drop in Center, hvor formålet er at tilbyde rådgivning og netværk til nydanskere. Læs videre I praktik hos Café Cadeau

SF vil hæve kontanthjælpen

Inden den afgørende 2. behandling af budgettet for 2014 gør SF det nu klart, at de foreslår et løft af kontanthjælpen på Frederiksberg. Kommunen har traditionelt ligget en del lavere end København på det vejledende rådighedsbeløb. På Frederiksberg er beløbet for enlige 3.600 kr. og for samlevende 6.000 kr. om måneden. I København er de tilsvarende tal 4.982 kr. og 8.220 kr.

SF’s rådmand Balder Mørk Andersen forklarer: ”Sidste år kæmpede vi os ved forhandlingerne til en lille stigning der betød at afstanden til den københavnske kontanthjælp fastholdtes på status quo. I år hvor der er råderum, mener vi at det er på sin plads, at hjælpe med til at løfte levestandarden for en gruppe af borgere der har meget mindre end gennemsnittet.” Læs videre SF vil hæve kontanthjælpen

De radikale stoler. Ikke på fædrene

Der bliver ingen øremærket barsel til mænd i denne omgang. Selv om det normalt er noget man gør ved grise, har jeg fra starten af sagt, at det var ligegyldigt hvad det hed, bare det blev gennemført. Men SF har i denne sag kæmpet mod reaktionære konservative socialdemokrater, og hykleriske radikale der som strudse har stukket hovedet i busken. Det første fik vi et bevis på da statsministeren udtalte, at ”hvis vi skal øremærke barsel til mænd, så betyder det reelt at mænd skal sige til kvinderne, at de kan få mindre tid sammen med deres børn.” Jamen gud forbyde, at fædre fik lidt mere tid og kvinder lidt mindre. Det kaldes udvikling og ligestilling. Og pointen er jo, at svigtet rammer over en bred kam fra børnene, fædrene, mødrene på arbejdsmarkedet, familierne og til samfundsøkonomien. Læs videre De radikale stoler. Ikke på fædrene

Rigide økonomiske rammer

Budgetforhandlingerne er på trapperne. I SF har vi gennem hele valgperioden taget medansvar for at rette op på kommunens økonomistyring og foretaget nødvendige og til tider hårde effektiviseringer. Det har bl.a. medført at kommunens kassebeholdning nu er massiv.
I budget 2014 kommer kommunen uanset det endelige resultat til at bruge alle de midler der er muligt op til  service- og anlægsrammen. Sagen er bare den, at vi har en økonomisk mulighed for at bidrage til væksten og skabe arbejdspladser ved – som det primære – at sætte yderligere skub i vores anlægsprojekter. Læs videre Rigide økonomiske rammer

SF frygter besparelser på uddannelsesvejledningen

Kommunerne er som altid underlagt folketingets finanspolitiske luner. Når Finansloven forhandles på plads til efteråret vil den muligvis indeholde en besparelse på Ungdommens Uddannelsesvejledning (UU). Kommunernes Landsforening vurderer i hvert fald for nuværende, at området i et eller andet omfang vil blive genstand for omprioriteringer og besparelser.

Det er dybt problematisk ikke bare for Frederiksberg, men for samtlige kommuner. Læs videre SF frygter besparelser på uddannelsesvejledningen

Mere bilisme i bymidten

I Lokalavisen den 25. juli bragtes et interview, hvor Frederiksberg Centrets center manager Thomas Thalbitzer kom med følgende forrygende bemærkning: ”De fleste af vores kunder kommer med metroen eller på cykel, men vi udvider fra 300 p-pladser til 450 i 2015.” Og i den efterfølgende sætning henvises der til det øgede kundetal som færdiggørelsen af metrocityringen vil føre med sig når den forhåbentlig er færdig i 2018. Læs videre Mere bilisme i bymidten

Frederiksberg skal sikre lærlinge- og praktikpladser

Som ejerkommune i Metroselskabet har Frederiksberg en forpligtelse til på alle fronter, at have hånd i hanke med fremtidsinvesteringen. For når man bruger over 21 mia. kr. på en metrocityring, er det samtidig en investering der som minimum bør medvirke til at uddanne fremtidens folk. Læs videre Frederiksberg skal sikre lærlinge- og praktikpladser

Lockoutpengene gik til skolen

I SF er vi meget tilfredse med den model for fordeling af de sparede lærelønsmidler, som Magistraten efter indstilling fra Undervisningsudvalget har besluttet sig for. Foreløbigt ‘tilbageføres’ der 12 millioner, men det tal vil formentlig stige, når den endelige beregning af  de sparede midler foreligger. Læs videre Lockoutpengene gik til skolen

Fysioterapi til kommunens ansatte

SF gjorde i budget 2013 atter en dyd ud af at tydeliggøre, at vi er partiet der kærer sig om kommunens medarbejdere. Hvorfor? Jo, fordi vi for det første mener, at en kommune som Frederiksberg bør være blandt de fremmeste i arbejdet for at sikre de bedste vilkår for de ansatte. For det andet, fordi vi erkender, at det er økonomisk tunge år, med rigeligt med effektiviseringer, hvor mange medarbejdere uvægerligt kommer til at ‘løbe’ både mere effektivt og hurtigere. Og for det tredje fordi vi ved, at det i den sidste ende kommer borgerne på Frederiksberg til gode, at de ansatte er tilfredse, sunde og raske. Læs videre Fysioterapi til kommunens ansatte