Prostitution og menneskehandel – hvorfor? – fordi der er mænd der køber

Kvindecloseup 300

Vi må ikke glemme at det er danske mænd der i sidste ende muliggør at der er et marked for menneskehandlede prostituerede i landet. Det er skammeligt, og jeg væmmes på mit køns vegne, når det på den måde udnytter andres ulykkelige livssituation.Ja, jeg sidder netop nu og ser Anja Dalhoffs dokumentarfilm “Når månen er sort” på TV2. Læs mere her: DFI

Den slags arbejder er så væsentlige, så tak til Dalhoff for det.

0 tanker om “Prostitution og menneskehandel – hvorfor? – fordi der er mænd der køber”

 1. Menneskehandel og sex-slaveri er afskyeligt. Men man kan under sig over hvorfor, politikerne ikke prioriterer kampen mod bagmændene langt højere.

  Sociologiske undersøgelser viser, at prostitutionskunderne udgør et bredt udsnit af den mandlige befolkning. Det store flertal af prostitutionskunder er lige så meget modstandere af sex-slavere som alle andre. Om end der desværre nok er et lille mindretal, der er mere eller mindre ligeglade.

  Politikerne kunne gøre det altovervejende flertal af prostitutionskunder til værdifulde allierede i kampen mod kvindehandel og dennes bagmænd, hvis politikerne vælger det.
  I så fald skal der iværksættes en informationskampgane med to omdrejningspunkter:

  1) Opfordring til prostitutionskunderne om – evt. anonymt – at videregive mistanke om kvindehandel og sexslaveri til myndigheder eller et kompetencecenter vedr. prostitution.

  2) Opfordring til prostitutionskunderne om at være opmærksomme på, at der kan være tale om handlede prostituerede, og på den baggrund fravælge handlede prostituerede til fordel for prostituerede, der frit har valgt deres erhverv.

  Vil SF arbejde på, at der iværksættes en sådan kampagne?

  TEAM GIMEL

  Anja og Knud

 2. Hej Anja og Knud
  Første forslag kunne jeg godt støtte, men ikke hvis det fremføres i en form a la forslag 2 der svarer til en ‘køb dansk’-kampagne som jeg og SF principielt er imod, fordi man vil kunne få et indtryk af at en sådan kampagne samtidig blåstempler ‘en anden form’ for sexkøb. Vi ønsker nemlig grundlæggende ikke at skelne mellem de to, idet køb af sex er skadeligt for den prostituerede under alle omstændigheder.
  Diskussionen om frivillighed ændrer ikke ved, at et liv i prostitution giver livslange ar, som et ansvarligt samfund ikke kan se gennem fingre med. Det er skader som køberen påfører sælgeren, hvorfor det ikke skal være tilladt.

 3. Hej Balder.

  Når du og SF ikke principielt skelner mellem sex-slaver, der lever under de mest forfærdende forhold, og prostituerede, der selv har valgt deres erhverv, og hvoraf en del trives med deres arbejde, undervurderer I fatalt, hvor forfærdeligt det er, at leve som sex-slave.

  Samtidig bringer I Jer i den situation, at I åbenbart mener, det er ligegyldigt, om kunderne vælger en sexslave eller en prostitueret, der selv har valgt sit erhverv.

  Vi er enige med dig i, at en del prostituerede, der ikke trives ved deres arbejde, kan få livslange ar. Samfundet burde forholde sig til det og gøre en massiv og effektiv social indsats for at hjælpe disse kvinder ud af prostitution.

  En kriminalisering løser intet og skaber kun nye problemer – bl.a. med en voldsom skærpet konkurrence mellem de prostituerede – for disse i forvejen ulykkelige kvinder. Eksempelvis vil mange prostituerede som led i den skærpede konkurrence begynde at tilbyde usikker sex.

  Men selv på Jeres egne præmisser skær det i øjnene, at I ikke vil skelne mellem sex-slaver og prostituerede, der selv har valgt deres arbejde.

  TEAM GIMEL

  Anja og Knud

 4. SF’s og mit ønske er på markant vis, at arbejde for at langt færre kvinder og mænd i fremtiden vil tage skade af et liv i prostitution. Til dette er kriminaliseringen af køberen det rigtige redskab, og det har opbremset nyrekrutteringen af prostituerede i Sverige, hvilket er særdeles glædeligt, idet færre mennesker i de fremtidige generationer vil blive bollet i stykker i krop og sjæl.

  Desværre må jeg sande, at I på trods af den sikre viden der er om skadesvirkningerne reelt ikke ønsker at arbejde for at færre mennesker i fremtiden vil se prostitution som deres eneste mulighed. Når man som jer formentlig er klar over hvor mange der både under og efter et liv i prostitution har utallige ar, og at det kun er de allerstærkeste der slipper derfra i hel stand – da syntes jeg faktisk at det er mærkeligt at man kan agere pro-prostitutionslobby.

  I må kunne se noget positivt ved prostitution, som jeg ikke har blik for.

  I ønsker uforståeligt nok ikke at forholde jer til at køberne gør skade. De må godt blive oplyst, men underligt nok ikke stillet til ansvar overfor en handling som i mange tilfælde er åbenlyst skadelig.

 5. Hej Balder.

  Som du ved, har vi i vore oplæg – bl.a. ”Hjælp til kvinder, der vantrives som prostituerede” gjort grundigt rede for, at der efter vor opfattelse er mange prostituerede, der vantrives, og som tager skade af deres arbejde. Vi anbefaler på den baggrund en omfattende og effektiv social indsats for at hjælpe disse kvinder ud af prostitution.

  Hvordan kan du på den baggrund påstå, at vi ”reelt ikke ønsker at arbejde for at færre mennesker i fremtiden vil se prostitution som deres eneste mulighed” ??? Balder, det du påstår her, passer jo ikke.

  Men der er også prostituerede, der på godt og ondt trives med deres arbejde, lige som de fleste andre mennesker på godt og ondt trives med deres arbejde. Vi har tidligere henvist til en rapport fra VFC, der bekræfter dette.

  Der er ingen, der mener, at prostitution kan afskaffes. På den baggrund mener vi, at de prostituerede, der vantrives ved deres arbejde, skal hjælpes ud af prostitution, således at den prostitution, alle er enige om, under alle omstændigheder vil finde sted, udøves af prostituerede, der trives ved deres arbejde. Alternativet til denne løsning vil uundgåeligt rumme, at kvinder, der vantrives ved at være prostituerede, arbejder som prostituerede. Er det SF’s løsning?

  Hvad de svenske erfaringer angår, er der meget delte meninger, og det norske Storting har med støtte af SF’s norske søsterparti, SV, afvist at indføre den svenske model fordi, den har alt for mange problematiske konsekvenser.

  Men det, vi spurgte dig om, og som du slet ikke har svaret på eller kommenteret, var, hvorfor SF i sin forståelse af prostitution ikke skelner mellem sex-slaver, der er offer for en forbrydelse, og som lever under de mest forfærdende vilkår, og så prostituerede, der selv iht eksisterende lovgivning har valgt at arbejde som prostituerede. Det tyder desværre på, at SF slet ikke har fattet hvor forfærdeligt kvindehandel og sexslaveri er.

  Endelig er vi ikke lobbyister. Muligvis betragter du sig selv som kriminaliserings-lobbyist, men for vort vedkommende mener vi, at man godt kan deltage i den offentlige debat, uden at være lobbyist.

  TEAM GIMEL

  Anja og Knud

 6. “I må kunne se noget positivt ved prostitution, som jeg ikke har blik for.”

  Gud i himlen, Balder. Den sætning siger jo alt. Det her handler jo ikke om, hvorvidt du kan forstå mine værdier som jævnlig sexkøber eller hvorvidt jeg kan forstå dine værdier som – ja, hvordan din seksualitet nu end folder sig ud. Det handler om, at vi skal respektere hinandens værdier, uanset om vi forstår dem eller ej! Din tilgang til det er i bund og grund totalitær. Jeg ved godt, du ikke selv opfatter det sådan, men så meget mere forstemmende er det at se, at en mand som du – SF’er, ung og veludannet – falder for tidens letkøbte moraliseren, der tager udgangspunkt i, at alle tænker og føler ens.

  Noget andet er, hvis verden aldrig havde hørt om noget positivt i prostitution. Men du argumenterer selv ud fra undersøgelser osv. Hvis du ærligt havde sat dig ind i, hvad prostitution er, havde du garanteret også fundet den positive side. Du vil vide, at millioner af mennesker over hele verden, sælgere såvel som købere, har postive oplevelser med prostitution. Fra det konkrete og nærværende opfyldelse af behov for penge eller sex eller begge dele til et mere overordnet positivt syn på livet, sex og det andet køn.

  Og nej, jeg fornægter heller ikke alle de problemer, der er i prostituion. Enhver, der har købt sex et antal gange, vil også have mødt prostituerede, der ikke burde have været det. Men de rigtigt tunge problemer er ikke født af prostitutionen – de mange penge har bare tiltrukket dem. Det gælder fx narkomanerne og de afrikanske kvinder på Vesterbro. Deres problemer vil ikke blive løst, fordi man kriminaliserer sexkøb; de vil blot blive flyttet. Jeg vil erindre dig om, at det bl.a. er med dit partis stemmer, at vores højt besungne velfærdsstat ikke har andet at tilbyde disse kvinder end et visitkort fra en kristen missionær.

  Det er den store kynisme i det politiske systems tilgang til menneskehandel og fattige prostituterede fra udlandet: Der er en række konkrete ting, I kunne gøre for at hjælpe dem. Men I gør ikke de ting – når alt kommer til alt foretrækker I at holde de pågældende kvinder som gidsler i jeres eget tusindårsprojekt med at afskaffe prostitution.

  – og må vi så ikke se noget solid, akademisk dokumentation for, at prostitution er mere skadeligt end andre fænomer omkring sex – f.eks. homoseksualitet eller kirkeløfter om evig troskab? Samt for de velsignelser, der skulle være kommet ud af det svenske forbud mød køb af sex?

 7. jeg triller en tåre eller to. syns det er rigtig sørgeligt. for lyst til at gøre noget for alle de kvinder. jeg elsker dem

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *