Prostitution – SF går forrest i kampen

Jyllands-Posten bragte i dag mit gensvar i prostitutionsdebatten:

Det er interessant nok ofte mænd, der går på barrikaderne for at imødegå SF’s forslag om at kriminalisere køb af sex.

Senest Lars Nielsen, der i avisen 13/12 roder rundt i procenterne og fordrejer min tekst. Indlægget er præget af fatalisme, men vi skal aldrig kaste håndklædet i ringen, fordi vi står med et svært problem, der måske
aldrig forsvinder helt.Dagen forinden Steen Kærsgaard, der som den første nogen sinde kan konkludere, at alle kvinder på massageklinikker arbejder under trygge forhold og stopper som millionærer. Sidstnævnte sker kun for et fåtal, og selv de mest forsvarlige forhold kan ikke forhindre de medfølgende skader, kun mindske dem.

Det er paradoksalt og uunderbygget, når SF’s politik beskyldes for at gøre miljøet hårdere. For nuværende er forråelsen af miljøet gennemgående, og det er uforståeligt, at nogen kan acceptere tilstanden, som den er nu. Hvem ønsker nu lige det bedste for kvinderne: De, der vil forbyde udnyttelsen, eller de, der fortsat vil
tillade den?

Købeforbudet er et forsøg på at sætte en lovgivningsmæssig grænse for, hvilke skader mennesker i dette samfund kan påføre hinanden og er derved en indirekte hjælp til de prostituerede. Samtidig og gerne inden et forbud bliver en virkelighed, skal der da også gennemføres en længere række socialpolitiske tiltag til direkte gavn for de prostituerede såsom revalidering, gratis psykologhjælp og en generel socialpædagogisk styrkelse, så de med al tydelighed kan se, at kampen mod prostitution har rod i visionen om et velfærdssamfund med overskud til alle.
Hvis nogen er i tvivl om dette, må det tilskrives den dobbeltmoralske tilgang, som især regeringen og DF står for, men som også R, S og Enhedslisten har svært ved at komme til livs. På længere sigt vil forbuddet mindske kundegrundlaget, og færre kvinder vil da gå på kompromis med deres sundhed og se prostitution som et økonomisk alternativ.
Det generelle kvinde- og menneskesyn i samfundet vil ydermere nyde godt af tiltaget.
(Jyllands-Posten, 16. dec. 2006)

0 tanker om “Prostitution – SF går forrest i kampen”

 1. Du skriver, at ”Det er paradoksalt og uunderbygget, når SF’s politik beskyldes for at gøre miljøet hårdere.”

  Hvis en kriminalisering af kunderne virker efter hensigten, indebærer den et fald i efterspørgslen. Hvorfor skulle et fald i efterspørgslen ikke skærpe konkurrencen mellem de prostituerede og hvorfor skulle miljøet – i kølvandet på denne skærpede konkurrence – ikke blive hårdere?

  Vi er enige med dig i, at det er ubegribeligt, hvis der er nogle, der ønsker at opretholde den nuværende tilstand den for prostitutionsområdet. Der er bug for en intensiv indsats imod bagmændene for kvindehandel og for massive socialpolitiske tiltag til at hjælpe kvinder, de vantrives som prostituerede, ud af prostitution, jf. de udmærkede socialpolitiske tiltag, du nævner.

  Du giver udtryk for, at når SF ønsker en kriminalisering af kunderne, er det fordi, det er det bedste for de prostituerede. Men hvad mener du så, der er forklaringen på, at der næppe er en eneste prostitueret, der støtter forslaget om en kriminalisering af deres kunder?
  Hvorfor ville det ikke være bedre, at hjælpe alle kvinder, der vantrives som prostituerede, ud af prostitution, og så overlade den rest-prostituion, som også du mener, vil være til stede, til de kvinder, der trives ved at arbejde som prostituerede?

  Du skriver, at ”Købeforbudet er et forsøg på at sætte en lovgivningsmæssig grænse for, hvilke skader mennesker i dette samfund kan påføre hinanden.”
  Hvordan sætter købeforbuddet grænser for det? Købeforbuddet regulerer jo ikke hvordan, prostitution i øvrigt udøves, eller hvordan de mænd, der efterspørger prostitution, opfører sig. Tværtimod begrænser købeforbuddet de prostitueredes muligheder for at anmelde eventuelle voldelige kunder til politiet, fordi sådanne anmeldelser – inden for rammerne af en kundekriminalisering – vil være fuldstændig ødelæggende for den prostitueredes forretning. Samtidig vil det blive meget vanskeligere for de sociale myndigheder at komme i kontakt med de prostituerede og herved hjælpe dem ud af prostitution.

  De engelske erfaringer med en restriktiv regulering af de prostitutionsområdet, synes ikke at give overbevisende gode resultater. I England burde myndighederne tilskynde de prostituerede til at arbejde på bordeller, frem for som gadeprostituerede.

  Det grundlæggende problem ved en kriminalisering af kunderne er, at det ikke afskaffer prostitution. Det er også tydeligt, at tilhængerne af en kriminalisering ikke har gjort sig ret mange overvejelser om hvilke effekter, kriminaliseringen konkret og i virkelighedens verden vil få.

 2. Ja, jeg vil først ønske jer tillykke i SF, at I har “set lyset” og så vil jeg gøre opmærksom på, at hvis I vil stå i front for forbud mod prostitution, så kommer I til at løbe om kap med os fra Kristendemokraterne. Vi har nemlig længe påpeget det helt forkerte i, at man købe et andet menneske til sex…

  mvh.

  Per Holbo Rasmussen
  Kristendemokraterne

 3. Det anerkender jeg, og glæder mig over Per. Desværre løber KD jo ikke så hurtigt mere, men jeres tydelige sidevalg ved sidste årsmøde var et godt skridt på vejen.
  😉 Balder

 4. Decembers måling i Catinet gav KD 1,9% så det går i den rigtige retning og jeg giver dig ret: meldingen på landsmødet er helt afgørende for fremgangen, for Foghs uanstændige udlændingepolitik, socialpolitik og skolepolitik samt hele balladen om kommunalreformen er uspiselig for os.

  mvh.

  Per

 5. Tja Catinet fra 17. dec siger 1,9: http://www.catinet.dk/default.asp?page=opinion/index.html
  men den skiller sig noget ud, og jeg vil ikke fæste lid til denne, men ville som KD’er naturligvis også have fremhævet den 😉
  Seneste Gallup viser da også det mere troværdige 1,2. Men det går jo op og ned, og nok lang tid til næste valg. Under alle omstændigheder pøj pøj. Bodil Kornbek er da i det mindste ikke det værste der er hændt KD.

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *